SMELTE SNØ PÅ SOLCELLER

Asko: – Vi kunne ikke lagt solceller på det gamle taket vårt uten denne løsningen

Nytt norsk produkt skal gjøre det mulig å fjerne snø fra gamle tak med solcellepaneler.

Her smelter snøen av solcellepanelene.
Her smelter snøen av solcellepanelene. (Foto: Solenergi Fusen)

Nytt norsk produkt skal gjøre det mulig å fjerne snø fra gamle tak med solcellepaneler.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Norske Fusen har lansert et produkt som bruker strøm fra nettet til å smelte snøen som ligger på solcellepaneler på tak om vinteren. Erfaringen fra Asko Norge er at det gir en merkostnad på 10 øre per produserte kilowattime.

Dronefoto av Asko sitt bygg i Bedriftsveien 9 der deler av anlegget er installert med Weightwatcher-teknologien. Foto: Asko

Samtidig skal skal gjøre det mulig for alle med store gamle tak til å kunne installere solceller uten å måtte bekymre seg for å måtte måke taket og solcellepanelene på vinteren.

– Snøfreser fungerer ganske dårlig på solcellepanel, sier Aleksander Jørgenrud, økonomisjef i Asko Norge, til TU.

Måker taket for deg

Slik ser taket til Asko ut før snøsmeltingen starter. Foto: Solenergi Fusen
Her renner snøen av panelene. Foto: Solenergi Fusen
Et infrarødt kamera fanger temperaturforskjellen fra snøen og panelene. Foto: Innos

Asko har lang erfaring med solceller på sine lagerbygg. De har testet Weightwatcher, som produktet heter, først på en liten andel panel vinteren 2016/17 på bygget deres i Bedriftsveien 9 i Oslo, og nå på et helt tak i vinter.

Jørgenrud er ikke tvil om at muligheten for å smelte snøen med strømføring har gjort det mulig for dem å installere solcelleanlegget på det gamle taket på bygget i Nedre Kalbakkvei 22.

– Det betyr at snøsmelteren gjør at man kan legge solceller på gamle bygg som man tidligere ikke kunne bruke til dette, poengterer han.

Dermed mener han at merkostnaden blir irrelevant. Han understreker også at man ikke bruker strøm fra nettet for å smelte snø av solcellepanelene for at de skal produsere strøm. Men at det gjør det mulig å ha solcellepanel på tak der man ellers ikke kunne gjort det, fordi panelene ellers ville gjort snømåking vanskelig.

– Helt uaktuelt å måke manuelt

– Alternativet til Weightwatcher på vårt gamle tak ville vært manuell snømåking. Det er ikke et realistisk økonomisk alternativ å sende noen opp for å måke snø av solcellepanelene. Så uten dette produktet kunne vi ikke hatt noen solceller på dette taket.

Han mener at dette produktet vil ha et stort marked, særlig sør i Europa. Og peker på at selv om Asko er først til å gjøre dette industrielt, så vil land lenger sør både har flere soltimer, men også mye snø om vinteren. 

Enkelt fortalt henter systemet strøm fra nettet, sender det ut på solcellepanelene og varmer de opp slik at snøen smelter. Løsningen smelter to kilo snø per kvadratmeter per time.

50 kg smeltet på 25 timer

Weightwatcher

Sted for montering:

Bedriftsveien 9, Oslo
Nedre Kalbakkvei 22, Oslo

Areal totalt med Weightwatcher

7 000 m2

Antall solpaneler med Weightwatcher

3 428

Smeltehastighet

2 kg/time per m2

Smelteenergi

<0,14 kWh/kg

Leverandør av Weightwatcher

Innos AS og Solenergi FUSen AS

Utviklingsperiode

  • 2014-2016 FoU, lab-test og småskala-test
  • 2016-2018 Fullskala anlegg, innsamling av data og erfaringer
  • Videre utvikling er planlagt og bestemmes av kunderespons og brukserfaringer

Offentlig støtte

Innovasjon Norge, Klima og miljøfondet i Oslo kommune, VRI-midler Oslo/Akershus

Aktuelle brukere

  • Alle næringsbygg som står i fare for å få for høy snølast
  • Alle næringsbygg som er bygget med gamle snølastkrav
  • Alle næringsbygg som har måttet måke taket

– Hvis du har et tak som tåler 250 kilo per kvadrat og du har fått 200 kilo snø og ser på værmeldingen at det nå kommer mer snø, ja, da er det på tide på skru på knappen. På 25 timer vil du kunne smelte 50 kg, estimerer Thor Christian Tuv i Fusen, som står bak produktet.

Både han og kunden, Asko, mener dette er et produkt som man ikke vil ha bruk for hver vinter. Jørgenrud anslår at de kanskje vil måtte ta det i bruk hver femte vinter i Oslo.

– Nå fikk vi en snørik vinter i år, akkurat som vi håpa på. Dermed har vi fått testa systemet under reelle forhold og vi mener det svarer på utfordringen, forteller Tuv.

Solenergi Fusen og Innos har sammen utviklet produktet og det er testet på de solcellepanelene som Innos leverer til det norske markedet. Men Tuv sier at de vil kvalifisere flere leverandører etter hvert som de ser at det er interesse for det i markedet.

Ifølge Tuv har mye av arbeidet gått til å utvikle et trygt anlegg som kan bygges på en forskriftsmessig måte, slik at det både sørger for at det smeltede vannet renner bort slik det skal, men også med tanke på brannfare og sikkerhet.

– Weightwatcher er et livsforlengde tiltak for dagens bygg. Noe av det mest klimavennlige man kan gjøre er å forlenge levetiden på det man har. Dette gjelder også for bygg, understreker Tuv.

Asko har snart installert 100.000 kvadratmeter med solceller. De vurderer i dag å få installert Weightwatcher på et annet anlegg i Hedmark, der det også er snakk om et anlegg med både et nytt og et gammelt tak.

Weightwatcher måler vekten på panelene og varsler om de nærmer seg maksvekt. Foto: Innos

Fikk støtte fra kommunen

Den viktigste erfaringen Asko har gjort seg, er at når man skal sette i verk tiltak som dette gjelder det å styre bruken med tanke på å unngå kostbare effektledd.

– Når man betaler ekstra for effekttopper er det definitivt smartere å smelte snøen på søndager, enn på ettermiddagen i uka, sier Jørgenrud.

Slik kan man ha kontroll over snømengden. Foto: Innos

Da de bygde anlegget på Kalbakken fikk de støtte fra Oslo kommune, ikke til selve anlegget, men for å teste ut Weightwatcher-teknologien. 

– Støtten fra kommunen gjorde det mulig å bygge enda flere paneler. Men når det gjelder miljøtiltak i Asko, så bruker vi andre krav til lønnsomhet enn de andre tiltakene våre. Det er klart at solenergitiltakene har en svakere lønnsomhet enn for eksempel vindkraft, men det er mindre konfliktfylt. Solcelleanleggene har en svak lønnsomhet.

På de to anleggene der Weightwatcher er installert på deler av det ene og hele det andre anslår de at de vil ha en produksjon på 1,5 millioner kilowattimer i år.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå