Asfalt på data

– Den nye databasen er en betydelig oppgradering av det vi har hatt til nå, Den er basert på en helt ny datamodell som vil gi oss bedre informasjon og mye større fleksibilitet, sier IT-direktør i Statens vegvesen, Ketil Moen.

Basen vil først og fremst bli et viktig verktøy for Vegvesenets og kommunenes egne behov for forvaltning og analyse av vegnettet, men det er også planer om å tilby publikunstjenester over Internett. Vegdatabanken vil støtte en rekke viktige prosesser i Statens vegvesen, for eksempel prioritering av tiltak på vegnettet knyttet til drift, vedlikehold, miljø og trafikksikkerhet.

Les mer om: