NYHETER_BYGG

Armering og stål i AutoCAD

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
1. nov. 2004 - 08:08

Nestor og Teknisk Data har inngått en samarbeidsavtale som gir Nestor ansvaret for salg og markedsføring.

Nestor får fullt forhandleransvar for Rcad, som er modellerings- og detaljeringsverktøyene for stål og betong, mens Teknisk Data vil rendyrke sin virksomhet med styrkeberegning og dimensjonering i Robot Office.

Rcad gir sømløs, toveis integrasjon mellom alle programmoduler. Ingen data går tapt på grunn av konverteringer. Rutinearbeid reduseres til et minimum, og dobbeltarbeid unngås.

En full 3D arkitektmodell laget i Autodesk Architectural Desktop (ADT) kan eksempelvis overføres til Robot Office, hvor modellen styrkeberegnes og dimensjoneres etter f.eks Norsk Standard, for så å føres tilbake igjen i ADT.

Modulene er dessuten åpne mot omverdenen gjennom internasjonale utvekslingsstandarder som IFC og andre.