BYGG

Arkitektene mot strømmen

Bilde: Hille Melbye
Mona Strande
18. des. 2008 - 09:13

– Vi hadde ikke oppfattet at det var dårlige tider hvis ingen hadde fortalt oss det, sier daglig leder og medeier Melvin Eiesland i Hille Melbye Arkitekter spøkefullt.

Les også: 900 arkitekter kan miste jobben

Leier inn oppsagte

Samtidig som andre arkitektkontorer må permittere og nedbemanne, er det positiv stemning og full fart i Hille Melbyes lokaler – en gammel transformatorstasjon i Oslo.

Med 150 pågående prosjekter har den faste skokken på i underkant av 50 så mye å gjøre at de har blitt nødt til å øke bemanningen til nærmere 60.

– De siste to månedene har vi økt med ni personer. Vi har ikke ansatt noen, men leier inn arkitekter som er sagt opp eller permittert fra andre arkitektkontorer, sier Eiesland.

Stort sett er det kontorene selv som ringer med spørsmål om Hille Melbye har mulighet til å engasjere dyktige medarbeidere andre må si opp.

Gode utsikter

– Det er klart vi er ydmyke overfor situasjonen. Vi tror ikke nødvendigvis at vi klarer å beholde den bemanningen vi har i dag i lang tid fremover, men vi tror og håper vi skal klare å beholde den faste staben med ansatte som vi har hatt de siste 10-12 årene. Det er også derfor vi leier inn folk istedenfor å ansette flere når vi er på en slik topp oppdragsmessig som det vi er nå. Da skal det en del til før vi må gå løs på de fast ansatte dersom vi plutselig skulle få lite å gjøre, sier Eiesland.

Men foreløpig ser også 2009 ut til å bli et positivt år for Hille Melbye. Mange av prosjektene de jobber med nå avsluttes ikke før i 2010, og en akkumulering av store byggeprosjekter gjør at prosjekter som tidligere har engasjert én plutselig sysselsetter fire.

– Vi har en brukbar portefølje så langt vi kan se fremover, men samtidig er det begrenset hvor langt frem du kan se i vår bransje, så vi er avhengige av at det fylles på med nye oppdrag utover året, sier Eiesland.

Flere bein å stå på

Han mener det er flere årsaker til at de ikke har følt finanskrisen på kroppen ennå. Først og fremst var de heldige som hadde lite boligprosjekter på gang da krisen slo til, siden de bolig-spesialiserte arkitektkontorene ble rammet først.

De jobber også for mange byggherrer som har god økonomi, og dermed mulighet til å gjennomføre byggeprosjekter selv i nedgangstider. Blant annet tegner de for øyeblikket flere kjøpesentre for Thon-gruppen, og har oppdrag for Statsbygg, OBOS Forretningsbygg, Statnett og Oslo Lufthavn.

– Vi har stor spredning i oppdragskategorier i stedenfor å satse alt på en hest. Slik får vi også flere bein å stå på når ett svikter, sier Eiesland.

Ja-kontoret

Den viktigste «hemmeligheten» for å klare seg gjennom nedgangstider, tror han er å alltid være et «ja-kontor».

– Vi sier ja til prosjekter selv når vi har så mye å gjøre at kapasiteten nærmest er sprengt. Og så rydder vi plass til de prosjektene, og engasjerer flere arkitekter dersom det er nødvendig for å få unna den oppdragsmengden som måtte komme. Vi har rett og slett veldig vanskelig for å si nei, sier Eiesland.

– Tror du årsaken til at mange sliter nå er at de har sagt nei til prosjekter i oppgangstider?

– Ja, det er klart. Får kunden nei går den til andre, etablerer kundeforhold der, og blir værende der. Vi mener det er viktig å si ja når vi har mye å gjøre, så vi ikke mister kundene. Da kommer de også til oss i nedgangstider, noe vi ser tydelig i disse dager, sier Eiesland.

Les mer om: