Arkitektene hadde nesten gitt opp portalbygget på Økern. Så kom telefonen som forandret alt

Dark Arkitekter jobbet i fem år med å utvikle det 75.000 kvadratmeter store næringsbygget.

Arkitektene hadde nesten gitt opp portalbygget på Økern. Så kom telefonen som forandret alt
Inspirert av skogen: De vertikale fasadepanelene følger de skrå bæresøylene og skal gi assosiasjoner til trær. De andre aluminiumspanelene er greiner og blader. Foto: Knut Bjørheim

Økern, Oslo: Designet til det store portalbygget på Økern ble påbegynt allerede i 2011. Det skulle bli selve inngangen til Hovinbyen, Norges største byutviklingsprosjekt på østkanten i Oslo. Bygget ble tegnet av Dark Arkitekter, og reguleringsprosessen med stadig nye forslag, tok nærmere fem år.