BYGG

Arkitektbedriftene samler seg

NY VERSJON: Sammen skal de lage en ny versjon av bransjeforeningen Arkitektbedriftene. Fra venste Odd Degnæs, styrelder i Dark, Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Siri Legernes, administrerende direktør i Link og initiativtaker til fornyelsen, og Jo Ulltveit-Moe fra Asplan Viak
NY VERSJON: Sammen skal de lage en ny versjon av bransjeforeningen Arkitektbedriftene. Fra venste Odd Degnæs, styrelder i Dark, Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Siri Legernes, administrerende direktør i Link og initiativtaker til fornyelsen, og Jo Ulltveit-Moe fra Asplan Viak Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
14. apr. 2011 - 10:16

Organisasjoner

Seks forskjellige organisasjoner ivaretar arkitektenes interesser, på forskjellig vis.

Arkitektbedriftene er en bransjeorgansisasjonen for bedrifter. Blant de 482 medlemsbedriftene finnes praktiserende arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter med 3370 ansatte.

NAL, Norske Arkitekters Landsforbund er en medlemsorganisasjon for arkitekter. NAL er en arkitektfaglig organisasjon som arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemsmassen består av. 4300 arkitekter i privat og sektor, samt studenter.

NIL, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. NIL har 600 medlemmer. NIL ivaretar medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeider for å styrke fagene og profesjonens synlighet.

NLA, Norske landskapsarkitekters forening har som formål å virke for utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og ivareta standens interesser. NLA har 729 enkeltmedlemmer

AFAG, Arkitektenes Fagforbund er et fagforbund for personer med mastergrad eller tilsvarende innen arkitektur, planlegging, design og kunsthistorie. Forbundet organiserer også de som driver egen virksomhet samt studenter. AFAG har 2885 medlemmer.

RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening er en bransjeorganisasjon for ingeniørbedrifter. I de senere årene har stadig flere av disse begynt å ansette arkiteter. De fleste store har egne avdelinger for arkitektur, landskapsarkitektur og planlegging.

NAL, NIL, NLA og AFAG har felles adresse i Arkitektenes hus. Arkitektbedriftene deler kontorlokaler med RIF

På et møte arrangert av Arkitektbedriftene 3. mars i år kom Siri Legernes med skarp kritikk av bransjeforeningen Arkitektbedriftene og gjorde det klart at uten betydelige endringer ville hun melde Link, Norges største arkitektfirma, ut av organisasjonen innen et år.

Siri Legernes er administrerende direktør i LInk. Hennes liste over hva Arkitektbedriftene ikke gjorde, eller gjorde feil, var lang.

Les saken:

Ny sjanse

Etter kritikken inviterte hun representanter fra alle de store arkitektbedriftene, samt Norske Arkitekters Landsforbund, til et møte. Det møtet ble holdt i uken før påske, 15 personer fra 11 arkitektbedrifter hadde meldt seg på, 20 dukket opp, bare Snøhetta og F.C. Møller uteble. Nå er de store beredt til å gi Arkitektbedriftene en ny sjanse.

– Jeg er overveldet, alle stilte seg bak kritikken, men også bak ønsket om en sterk organisasjon som kan tale bransjens sak.. Det kom bedrifter som ikke har vært medlem i Arkitektbedriftene på 20 år.

Nå skal bedriftene hver for seg skal vurdere hvilke som er de tre viktigste punktene for dem selv, og returnere det til Legernes.

Betingelser

Kritikken mot Arkitektbedriftene går blant annet på at organisasjonen legger for liten vekt på rammebetingelser, næringspolitikk, utforming av NS-kontrakter, og påvirkningsarbeid overfor store byggherrer. Den skal også være for sterkt rettet mot de minste arkitektbedriftene.

– Jeg går gjennom de punktene de sender og lager et samlet dokument. Det skal danne grunnlaget for et nytt møte. Folk ser nå behovet for at vi jobber sammen, sier Legernes.

Meldte seg ut

Gudmund Stokke, faglig leder i Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS ser helt klart et behov for en organisasjon som kan ivareta arkitektnæringens interesser, og spesielt de store bedriftenes.

– Vi meldte oss ut av Arkitektbedriftene for 20 år siden fordi den ikke dekket våre behov. Det gjør ikke organisasjonen i dag heller.

Likevel åpner han for å bli medlem.

– De har jo fått en ny leder og det er en interessant diskusjon som nå kommer opp. Fra et punkt hvor vi overhodet ikke vurderer medlemskap kan vi komme til å vurdere innmelding, det er avhengig av hva som skjer.

Dynamikk

Stokke vil ikke si gi noen tidsrammer, men han er enig med Siri Legernes som har forlangt at det begynner å skje ting ganske raskt.

– En organisasjon bør ha dynamikk. Hvis de ikke er i stand til å gjøre endringer raskt vil de nok ikke gjøre enringer i det hele tatt.

Positiv

Odd Degnæs, styreleder i Dark, var til stede på begge møtene. Han er positiv til Initiativet og vurderer allerede, sammen med ledelsen, om Dark skal melde seg inn.

– Det ble fremmet et forslag over bordet om vi ikke alle skulle melde oss inn for en periode for å vise den nye ledelsen i Arkitetkbedriftene tillit. Vi synes det er verdt å vurdere. Nå venter vi på de punktene alle skal sende Siri, hva de sier er vi veldig interesserte i, sier Degnæs.

Han legger til at Siri Legernes fortid i RIF og hennes innsats der er vel kjent og at det nok har bidratt til responsen hun har fått.

– Det var en tung gruppe som var samlet. Vi er glade for initiativet hun har tatt, og for at hun følger det opp. Vi er med i Abelia i dag, men det er ingenting i veien for at vi kan være med i mer enn en organisasjon.

Les også: RIF + Arkitektbedriftene kan bli sant

Tar grep

Egil Skavang som overtok som administrerende direktør i Arkitektbedriftene ved årsskiftet var klar over misnøyen blant flere av de store da han tok stillingen.

– Det er behov for å jobbe annerledes både som bransjeorganisasjon og som arkitekt, sier han.

Skavang har allerede tatt grep for å vekke interessen til de som står utenfor organisasjonen.

– Nå møter vi regelmessig både administrasjonen og politikere i departementene og vi møter i Stortinget. Vi skal i en høring om den kommende stortingsmeldingen om bygningspolitikk om få dager. Vi snakker med dem om næringsspørsmål, energifaglig utvikling, om FoU og mye som angår arkitektbedriftene. Jeg opplever at vi allerede får større oppmerksomhet fra myndighetene, sier Skavang.

Vil øke staben

Skavang vil også utvide staben fra seks til syv, og i større grad benytte seg av eksperter hos medlemsbedriftene.

– Vi ser samtidig behov for å utvikle arkitektene og er i gang med å se på både utdanning og etterutdanning.

Når det gjelder nye medlemmer er Skavang optimist.

– Jeg tror de store bedriftene også ser at det er gjennom medlemskap vi kan få til dette sammen, sier han.Sammen med NAL

Gudmund Stokke ser behovet for en bransjeorganisasjon, han peker på at arkitektene står overfor økte krav til profesjonallisering og at rammebetingelsene endrer seg.

– Ja, behovet er der. Hvis Arkitektbedriftene ikke lykkes tror jeg en sammenslåing med NAL bør vurderes heller enn at vi søker oss mot Rådgivende Ingeniørers Forening, sier Stokke.

Han er selv tidligere president i NAL og sier problemstillingen har vært oppe fra tid til annen, men at det ikke har vært noen slik debatt i det siste.

Uaktuelt

Pål Stephensen, administrerende direktør i NAL, bekrefter at det er uaktuelt. Det var sist opp i landsstyret til NAL i august i fjor, og da ble det gjort klart at en sammenslåing ikke var aktuelt.

Stephensen ønsker ikke å kommentere kritikken som er kommet mot Arkitektbedriftene. Men at bransjen er oppstykket og har for mange organisasjoner kan han være med på.

– Ja, jeg ser godt at det kan argumenteres sllik. Selv om vi har et tett samarbeid i dag er det et ønske å styrke samarbeidet.

Les også: Arkitektfesten har startet

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.