NATURVITENSKAP

Ariane 5 på bakken

Istedenfor en geosynkron overføringsbane på 35.853/858 km med inklinasjon 2 grader, havnet nyttelasten i en 17.528/592 kilometers bane med inklinasjon 2,9 grader: Ytelsen fra Aestus-motoren i bærerakettens øverste trinn var for lav og brenntiden for kort.

I en foreløpig rapport kom den nedsatte granskningskommisjonen til at årsaken var forbrenningsustabilitet oppstått i Aestus-motoren like etter tenning. Nå må flere forholdsregler tas for å hindre gjentagelse, og neste oppskytning må vente tiletter årsskiftet.

Det er håp om å redde i hvert fall Artemis. Banen er alt gjort sirkelformet i en høyde av 31.000 km med satellittens apogeum-motor. I slutten av september begunte fire ionmotorer en flere måneder lang operasjon for å bringe satellitten opp i den forutbestemte banen.

Les mer om: