ENERGI

Arbeidsplasser trues av høye energipriser

I RAMPELYSET: Generadirektør Eivind Reiten i Hydro står med en fot i leiren som ønsker høye energipriser, samtidig som det truer Hydros virksomheter i Europa.
I RAMPELYSET: Generadirektør Eivind Reiten i Hydro står med en fot i leiren som ønsker høye energipriser, samtidig som det truer Hydros virksomheter i Europa. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
14. nov. 2005 - 09:48

Bergen: Det var en meget engasjert Eivind Reiten som talte til en lydhør forsamling under Hydros Energidag i Grieghallen. Det er sjette gang Hydro arrangerer Energidagen i byen mellomde syv fjell. – Energi er en global utfordring. Norge har en forpliktelse som energistormakt til å være med å løse problemet, mener han.

Han understreker at verdens energiforbruk er drevet opp av økt velstand og befolkningsveksten, samtidig som utbyggingen av ny infratruktur for energi i vesten nærmest har stått stille i 15 år. – Motstanden mot å ha energiinfrastruktur i sin nærhet er sterk og voksende. Derfor bygges ingen nye raffinerier, selv om verden skriker etter raffinerte oljeprodukter. Ingen vil ha terminaler for mottak av LNG. Kraftnettet er heller ikke populært, og nå øker motstanden mot vindkraften.Store utfordringer

I normalår må Norge importere 6 – 8 TWH med energi fra utlandet for å dekke energibehovet. – Som energinasjon er Norge i en særstilling. Industrien vil greie å møte de teknologiske utfordringene med hensyn på CO 2-problematikk og klima. Både Hydro og Norge ligger langt fremme, men det gjenstår mye før vi har en bærekraftig løsning. Vi må ta et krafttak for å få et teknologisk lederskap på området, sa Reiten.

Reiten understreker at utfordringene er langt større enn de som fremkommer i dagspressen og omtales av mange politikere. Særlig vanskelig er spørsmålet rundt deponering. – Deponering krever langt mer teknologiutvikling enn fangst av CO 2. Bruk til økt oljeutvinning kan bare oppnås i enkelte tilfeller, og er ikke svaret på utfordringene.Truer arbeidsplasser

– Mange tusen arbeidsplasser i Europa trues av høye energipriser. Jeg må konstatere at økte energipriser pluss høye kvotepriser på CO 2 bidrar til å jage energintensiv industri ut av Europa i et tempo ingen kunne forutsi. Hydro står midt oppe i dette, noe i Norge, men særlig i Tyskland, sier Reiten. Han synes derfor det er et paradoks at de høye energiprisene bidrar til at Hydro må legge ned aluminiumsverk i Hamburg, samtidig som de høye energiprisene gir selskapet rekordfortjeneste. – Det er ikke enkelt å ha et ben i begge leire.

Les mer om: