ARBEIDSLIV

Arbeidsinntekt ved siden av AFP

De som gikk av med pensjon før 1. oktober 1997 kan tjene inntil folketrygdens grunnbeløp (1G). Inntekt utover 1G reduserer pensjonen med 50 prosent av denne inntekten. For de som mottar AFP fra Statens Pensjonskasse vil inntekt fra privat sektor, uansett størrelse, ikke redusere pensjonen.

De som gikk av med AFP etter 1. oktober 1997 og før 1. august 2000

kan tjene inntil 1G uten at pensjonen reduseres. For disse vil all inntekt over 1G redusere pensjonen med 50 prosent av denne inntekten. Dvs. at også inntekt fra privat sektor er omfattet for de som mottar AFP gjennom Statens Pensjonskasse.

For de som gikk av med AFP fra og med 1. august 2000 er reglene strammet inn. All arbeidsinntekt utover 4000 kroner vil redu sere pensjonen pro rata, dvs, at dersom arbeidsinntekten for eksempel utgjør 10 prosent av tidligere inntekt, vil man få utbetalt 90 prosent pensjon. (kd)

Les mer om: