Arbeidsgiveren om Goliat-ulykken: – Spesielt og ubehagelig

Fortsatt alvorlig for den skadde.

Arbeidsgiveren om Goliat-ulykken: – Spesielt og ubehagelig
Goliat startet produksjon av olje tidligere i år. Nå etterforskes den alvorlige ulykken som inntraff forrige helg av politiet, og granskes av Petroleumstilsynet. Bilde: Eirik Helland Urke

– Dette er veldig spesielt og det er ubehagelig. Vi har ikke hatt slike hendelser i vår historie. Vi legger ned betydelig med arbeid på HMS og er stolt av over statistikken vår, helt frem til dette skjedde.

Det sier Ronny Meinkøhn, daglig leder i Apply Sørco etter ulykken på Goliat-feltet i Barentshavet lørdag.

Det var en av Apply Sørcos ansatte om bord på Goliat som ble utsatt for den alvorlige ulykken, der han i etterkant av en losseoperasjon ble truffet av et ståltau.

– Alvorlig, men stabilt

– Vi er i kontakt med sykehuset angående tilstanden hans og det er sykehuset som må gi en vurdering av den medisinske tilstanden. Men det er fortsatt en alvorlig skade, sier Meinkøhn.

Etter ulykken ble den skadede flydd til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN). Der er han fremdeles.

– Tilstanden er den samme nå: Alvorlig, men stabil, opplyser UNN til Teknisk Ukeblad.

Kort tid etter hendelsen inntraff ble det besluttet at Eni Norge, som er operatør på Goliat, skal granske hendelsen.

I tillegg skal Petroleumstilsynet gjennomføre en granskning, samt at Politiet starter en etterforskning.

– Et granskingslag fra Ptil dro til Hammerfest søndag 26. juni. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring, opplyste Ptil i en melding denne uken.

– Ønsker ikke å spekulere

Meinkøhn i Apply Sørco sier at de som selskap nå har stort fokus på den skadede og de pårørende.

– Vi har hatt folk i Tromsø med de pårørende siden søndag, sier han.

– Nå venter vi på granskningen. Før vi kjenner til detaljene, ønsker vi ikke å spekulere i det som har skjedd, sier Meinkøhn.

Eni Norge ved kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff sier til Teknisk Ukeblad at det er for tidlig å gå i detalj om det som har skjedd.

Ikke under lossing

– Vi har fått beskjed fra sykehuset om at det er en alvorlig personskade. Vi har ikke anledning til å kommentere dette ytterligere. Vi har også iverksatt en intern granskning, fortalte Wulff.

– Vi sendte en pårørendekontakt til Tromsø for eventuelt å kunne bidra der. Da tok vi i mot de pårørende da de kom på søndag. Da Apply Sørco kom senere på søndagen, demobiliserte vi vårt apparat, sier Wulff.

I starten ble det meldt om at hendelsen skjedde i forbindelse med lossing på Goliat, men det kan se ut til ikke å ha noen sammenheng likevel, ifølge Wulff.

– Dette skal granskningen bringe klarhet i, ifølge Wulff.