Arbeidsgiveren leser din e-post

Opptil 14 millioner ansatte i USA er utsatt for kontinuerlig overvåking av sin e-post- og Internett-bruk. I hele verden blir rundt 100 millioner ansatte eller cirka 27 prosent overvåket. Det hevder den amerikanske nonprofit-stiftelsen Privacy Foundation i en rapport som legges frem senere i dag ifølge Cnet.

Studien er basert på offentlig informasjon fra selskapene som selger programvare som gjør det mulig å overvåke e-post og Internett-bruk. Stiftelsen anslår et årlig marked på 140 millioner dollar for slik programvare.

Blant selskapene som overvåker er 20th Century Fox, Glaxo Wellcome, Nike, Duracell, Barclays, Marriott, Texaco, American Express, Premera Blue Cross og Zenith Electronics. Offentlige organisasjoner inkluderer U.S. Army, Small Business Administration, National Park Service og City of Boston.

Les mer om: