OLJE OG GASS

Arbeidere ble syke av Deepwater Horizon-opprydning

Fotoet er fra mai 2010, da arbeidere i havna i Venice i staten Louisiana vasker olje og dispergeringsmidler av utstyr ved hjelp av høytrykksspyling.
Fotoet er fra mai 2010, da arbeidere i havna i Venice i staten Louisiana vasker olje og dispergeringsmidler av utstyr ved hjelp av høytrykksspyling. Bilde: James Remington, NIEHS
Av Hanne Kokkegård, Ing.dk
22. sep. 2017 - 11:31

I 2010 førte en eksplosjon på BPs boreplattform Deepwater Horizon til et enormt oljeutslipp på dypt vann, og flere millioner liter olje rant ut i Mexicogolfen.

I løpet av oljeopprydningen ble det sluppet ut mange millioner liter kjemiske dispergeringsmidler. Det er kjemiske forbindelser som brukes til nedbrytning av oljedråper så de blir til mindre dråper. Det skal gjøre at oljen blir lettere nedbrytbar via naturlige prosesser, eller at den fortynnes med store mengder vann.

Nå viser en undersøkelse foretatt av USAs institutt for miljømedisin under National Institutes of Health, NIH, at opprydningsgruppen fikk helseproblemer på grunn av dispergeringsmidlene.

Dette er den første undersøkelsen som dokumenterer at stoffene forårsaker helseproblemer hos mennesker, skriver miljømedisininstituttet, NIEHS.

Midlertidige åndedrettsproblemer

Ved oljeopprydningen helte arbeidere store mengder av de to dispergeringsmidlene Corexit EC9500A og Corexit EC9527A ut på havoverflaten og nede på havbunnen ved lekkasjen i pumpen.

Miljømedisinere fulgte i løpet av forskningsprosjektet Gulf Long-term Follow-up (GuLF) STUDY de nesten 32 000 personene som var involvert i opprydningen, og samlet inn medisinske vurderinger og biologiske prøver.

Mange i gruppene som på en eller annen måte hadde kontakt med dispergeringsmidlene, klaget over helsemessige problemer, blant annet hoste, hvesende åndedrett, tetthet i brystet, en brennende følelse i øyne, nese, hals og lunger, samt hudirritasjoner.

Disse symptomene så man ikke hos de arbeiderne som ikke var i kontakt med dispergeringsmidlene.

Plagene forsvant etter litt tid

Tilsynelatende var det snakk om forholdsvis kortvarige symptomer, for mange av arbeiderne hadde ikke lengre noen plager da forskerne kontaktet dem ett til tre år etter opprydningsarbeidet.

Ifølge forskningsleder Dale Sandler har man tidligere bare undersøkt oljedispergeringsmidlene med hensyn til miljøpåvirkning og ikke helseeffekter. Siden Deepwater Horizon-katastrofen var det første tilfellet der man har brukt dispergeringsmidler i så stor skala, er det viktig at følge opp undersøkelsene. Derfor har forskergruppen planlagt et nytt, oppfølgende studium som settes i gang i høst.

Forskningsresultatet er nylig offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health Perspectives.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk