DATATELE

Apple miljøsynder i elektronikkbransjen

Finn Halvorsen
8. sep. 2006 - 07:56

Rapporten går grundig gjennom produktene til de store elektronikkprodusentene og rangerer dem ut fra hvilke kjemikalier de benytter i sine produkter, resirkulering og gjenvinning.

I de senere årene har det vært stor interesse og oppmerksomhet rettet mot elektronikkprodukters innhold av skadelige kjemikalier.

Det gjelder kanskje spesielt i Europa i forbindelse med innføring av ROHS-direktivet i sommer, men også i verden for øvrig.Ingen helt grønne

– Guiden skal brukes til å skape etterspørsel etter miljøvennlig elektronikk uten miljøgifter og som kan resirkuleres på en trygg måte. 14 av verdens ledende mobil- og PC-produsenter er med i rangeringen, men foreløpig er det ingen som havner i grønn kategori på vårt barometer, sier Martin Norman i Greenpeace.

Guiden er et dynamisk verktøy som skal gi forbrukerne muligheten til å velge et miljøvennlig alternativ. Dette barometeret vil forhåpentligvis presse selskapene til å strekke seg for å bli enda grønnere, sier Norman.Nokia og Dell leder

Nokia og Dell leder på rangeringen. Begge mener at de som produsenter har et ansvar for å ta tilbake sine produkter ved endt livsløp og sørge for at de blir resirkulert og gjenbrukt.

Ved å ta tilbake produktene etter endt livsløp får selskapene økt insentiv til ikke å bruke giftige kjemikalier i sine produkter. Dette er den eneste måten de kan sikre trygg resirkulering og gjenbruk av elektronisk avfall.

Nokia er best i å ikke bruke giftige kjemikalier. Alle nye modeller etter 2005 er fri for PVC og alle nye komponenter skal være fri for brommerte flammehemmere fra 2007. Dell har også satt ambisiøse mål for å få fjernet disse giftstoffene fra produktene sine.Skuffende

Tredjeplass går til HP, fulgt av Sony Ericsson, Samsung, Sony, LG Electronics, Panasonic, Toshiba og Fujitsu Siemens Computer.

Apple, Acer og Motorola ligger skuffende langt nede. Helt på bunnen av listen finner vi Lenovo. Selskapet får noen poeng for kjemikaliehåndtering og for noen frivillige innleveringsprogrammer, men trenger å forbedre seg kraftig på samtlige punkter.

– Det er skuffende at en virksomhet som Apple havner så langt nede på listen. Som ledende innen design og markedsføring burde de også gå i spissen for miljøvennlighet, sier Norman.Forsvarer seg

Apple selv stiller seg kritisk til Greepeace-rapporten. – Vi er uenige i både kriterier og rangering, sier Alan Hely ved Apples Europa-kontor.

– Vi mener selv å ha vært en foregangsbedrift når det gjelder å redusere, og etter hvert helt gå vekk fra, bruken av giftige stoffer som kvikksølv, kadmium og krom. Det samme gjelder bromerte flammehemmere. Vi har ikke lenger blyholdige katodestrålerørskjermer i produktporteføljen. Våre bordmaskiner, bærbare PC-er og skjermer er alle best i klassen på Environmental Protection Agencys nye rangeringsliste EPEAT, som baserer seg på internasjonale IEEE-standarder, sier Hely.Avansement mulig

Selskapene har mulighet til å rykke opp og bli stadig grønnere på rangeringslisten. Guiden vil oppdateres hvert kvartal, og det er greit å merke seg at selskapene hittil har fått sine poeng utelukkende ut i fra den informasjon de selv gjør tilgjengelig på sine globale websider.

Poenggivningen legger større vekt på å unngå bruk av giftige kjemikalier enn på resirkulering da bruk av disse kjemikaliene gjør det umulig å sikre trygg og giftfri resirkulering.Les mer om: