Åpnet rekrutteringsside

  • energi

Grunnen til opprettingen av nettstedet er at kraftbransjen er bekymret for rekrutteringen til bransjen.

Undersøkelser om ungdommens syn på energibransjen som framtidig arbeidssted, viser at bransjen er for lite nærværende.

Det håper Energibedriftenes landsforening (EBL) å rette på gjennom nettstedet.

Mange av de rundt 1800 skoleelevene fra videregående skoler og tekniske fagskoler som besøkte Eliaden, var innom standen til EBL.

Gå til www.energiutdanning.no.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå