PRODUKTNYHETER

Åpner norsk datterselskap

Per Halvor Rønningen er leder for virksomheten. Han har 11 års erfaring på området. På grunn av sin spesialisering på vanskelige industrielle anvendelser og tilpasning til marine krav, er produktene godt tilpasset det norske markedet, hevder han.

Produktene er også representert av Scandinavian Electric, som fortsetter sin distribusjon i samarbeid med Vacon AS

Omsetningen i 2001 for Vacon Plc er beregnet til 87 mill. euro. Konsernet sysselsetter 400 personer. Selskapet har 10 datterselskap i Europa og salgskontorer i Kina og Singapore.

Les mer om: