KRAFT

Åpner for bruk av thorium

ÅPNER FOR THORIUM: Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er positive til thorium som energikilde. Heller ikke Høyre er avvisende.
ÅPNER FOR THORIUM: Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er positive til thorium som energikilde. Heller ikke Høyre er avvisende.Bilde: cern
Truls Tunmo
24. okt. 2007 - 11:12

Tore Nordtun (A) i energi- og miljøkomiteen vil se på rapporten med positiv interesse.

– Hvis utvalget kommer med en positiv konklusjon, må vi ikke la denne bli liggende i en skuff, for å si det sånn. Men også thoriumproduksjon har sine utfordringer. Jeg vil avvente konklusjonen og se dybden i rapporten. Samtidig vet jeg hvilke verdier som ligger i dette, og hva slags betydning en satsing på thorium som energikilde kan ha for Norge, sier Nordtun.Bare fordeler

Frps medlem i komiteen, Ketil Solvik Olsen, er utelukkende positiv.

– Jo mer jeg hører om thorium på bred front, desto mer positiv blir jeg. Det gjelder både ut ifra et energiforsyningssyn og fra et CO 2-perspektiv. Jeg forventer en bred politisk debatt på Stortinget og en grundig debatt i regjeringen omkring dette, sier Solvik Olsen. Han mener framtiden er utenkelig uten satsing på kjernekraft i verden.

– På sikt kommer man ikke utenom kjernekraft i et globalt perspektiv. Jeg tror heller ikke at Norge kommer utenom langt frem i tid. Men det er det globale perspektivet Frp foreløpig har på bruk av kjernekraft generelt, sier Ketil Solvik Olsen.For lite forskning

Ivar Kristiansen (H) i komiteen mener Norge må være varsomme med å satse på for mye.

– Det er for lite midler til forskning i lille Norge. Dessuten finnes det mange eksperter i verden som ikke har så tro på thorium som energikilde. Hittil har jeg ikke hatt generell stor tro på at thorium kan bli et virkelig framtidig satsingsområde på energi. Men det er soleklart at dersom konklusjonen i utvalget blir positiv, må vi ta dette på alvor, sier Ivar Kristiansen.Skeptisk

Senterpartiets Erling Sande er også medlem i komiteen. Han er mer skeptisk.

– Vi får ta stilling til dette etter at utvalget har presentert konklusjonen sin. Men i utgangspunktet bygger vi løsningene våre på fornybar energi, gasskraft med rensing og på enøktiltak. Vi har ingen fastslått for eller imot politikk, og jeg vil ikke forskuttere hvordan partiet vil stille seg til konklusjonen i thoriumutvalget.Negativt uansett

Mest negativ er SV. De synes ikke noe om bruk av thorium – uansett hva utvalgets konklusjon blir.

– Nei, dette er vi negative til. Thorium vil være et avfallsprodukt man må slite med. Det er helt feil fokus å kjøre på thoriumsporet, sier stortingsrepresentant Hallgeir Langeland. Han mener satsing på ny og fornybar energi er eneste riktige vei å gå.

– Her kryr det av muligheter, både sol, vind og bølgekraft er aktuelt. Men myndighetene har ikke gjort en god nok jobb på dette feltet, sier Langeland.

Les mer om: