IT

Ansatte i offentlig sektor får ikke tid til å være nyskapende

Tekna-undersøkelse.

Tekna-undersøkelsen viser at halvparten av ingeniørene i offentlig sektor mener avdelingen ikke er innovativ
Tekna-undersøkelsen viser at halvparten av ingeniørene i offentlig sektor mener avdelingen ikke er innovativ Bilde: NTB scanpix

Innovasjon ifølge ssb

  • En innovasjon er gjennomføring av en vesentlig endring i måten organisasjonen opererer på eller i de tjenester den leverer.
  • En innovasjon skal være ny for organisasjonen, selv om den kan ha blitt utviklet av andre.
  • Innovasjonen kan enten være et resultat av selvstendige beslutninger innen din organisasjon, eller ha oppstått som svar på nye reguleringer eller politiske mål.

Tekna har utført en undersøkelse blant 852 medlemmer med mastergradutdanning innen teknologi, realfag og naturfag, og som jobber i offentlig sektor. Tallene lanseres i forbindelse med Teknakonferansen 2014, med tittelen "verdens beste offentlige sektor"

Undersøkelsen viser at halvparten av ingeniørene i offentlig sektor mener avdelingen ikke er innovativ, etter Statistisk Sentralbyrås definisjon på innovasjon (se faktaboks).

For liten tid

Tekna spurte også hva som er de største hinderne for innovasjon i offentlig sektor.

Den mest hemmende faktoren er en for liten tid (54 prosent), etterfulgt av for få insentiver for den enkelte ansatte (42 prosent), og budsjettmidler til innovasjon (39,1 prosent.)

Halvparten av de spurte sier at det tar for lang tid å anskaffe teknologi.

Men ifølge Tekna-president Lise L. Randeberg står det ikke bare dårlig til i offentlig sektor.

– Vår medlemsundersøkelse viser at dette er både òg. 37 prosent mener de jobber i en innovativ virksomhet, mens 45 prosent ikke gjør det. Men uansett kan det alltid bli bedre, og våre medlemmer opplever det som krevende å få rom og tid til innovasjon, sier hun i en pressemelding fra Tekna.

Anita Krohn Traaseth: – Vi må skape en kultur hvor det er helt greit å bli gründer

Vil ha større lønnsfrihet

Rundt 40 prosent svarer at fagmiljøet ikke er kompetent nok til å fremme innovasjon. En tredel av de spurte sier at manglende evne til å rekruttere og beholde fagfolk er et hinder for innovasjon.

Ifølge Tekna-presidenten er det en grunn til å gi større lokal frihet til å sette lønninger.

– For å sikre at Norge har verdens beste offentlig sektor må vi mulighet til å rekruttere de beste hodene, og sørge for at vi greier å holde på dem. Derfor mener Tekna vi bør gi den enkelte arbeidsplass mulighet til å utforme sin egen lønnspolitikk, i form av lokale kollektive lønnsoppgjør, sier hun.

Les også:

Ny Borregaard-teknologi hadde ikke kommet ut av laboratoriet uten offentlig støtte

Så mye vokste omsetningen for gründerne som fikk støtte fra Innovasjon Norge

Straffelov fra 2005 er enda ikke tatt i bruk. Nå skal endelig IT-systemene på plass  

Les mer om: