MILJØ

Anleggsavfallet må under kontroll

Leif Haaland
15. feb. 2005 - 07:59

Avfallsmengdene vil trolig øke framover. Nye måter å behandle avfallet må til.

Cand. scient. Rolf Andrè Bohne har sett på dette i en doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Han har vist at dynamiske modeller og effektivitetsanalyser kan brukes for å optimere avfallsbehandlingen resirkuleringssystemene i fremtiden.

Dette er et avfall som er krever kostbare behandlingsanlegg. De må derfor bygges for lang levetid og dimensjoneres riktig for de ulike avfallsfraksjonene.

Arbeidet er utført ved Institutt for vann- og miljøteknikk.

Dokumenterte avfallsmengder i 2002 var 8.8 millioner tonn totalt. 76% av dette var næringsavfall, 17 % kom fra husholdningene og 7% var farlig avfall.