Anker Ørskog-Fardal

Anker Ørskog-Fardal
FARDAL: Fra dette koblingsanlegget i Fardal i Sogn skal en 420 kV kraftlinje bygges til Ørskog i Møre og Romsdal. På veien møter den mye motstand og krangel om traseer. Nå anker fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane NVEs vedtak. Bilde: KNUT STRØM

Et enstemmig fylkesutvalg i Sogn og Fjordane vil anke NVEs vedtak om en 420 kilovolt (kV) kraftlinje mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Anken skyldes først og fremst uenighet i trasevalg for en rekke strekninger, ifølge vedtaket.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet står bak et felles forslag om nye løsninger for de omstridte strekningene.

Prosjekt Ørskog-Fardal: Kryssing av Fjærlandsfjorden
Vil ha småkraft FJÆRLAND: Slik kan 420 kV-linjas kryssing av Fjærlandsfjorden komme til å se ut.

Vil ha småkraft

Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane legger vekt på at den nye kraftlinjen må øke muligheten for å koble på nye småkraftverk, og ønsker at eldre linjenett skal saneres. Fylkesutvalget er fylkeskommunens svar på formannskapet i en kommune.

Fylkesutvalet legger vekt på at kraftlinjen må øke muligheten for å koble nye småkraftverk til elnettet. Men Småkraftforeningen tror ikke denne muligheten øker, fordi det ville bli altfor dyrt.

– Man kan ikke koble småkraft direkte på 420 kV-nettet. Mange steder vil denne linjen derfor ikke få noe effekt for småkraften, sier Lauritzen.

– Linjen trengs

Foreningen mener likevel at kraftlinjen trengs.

– Denne linjen er en dyd av nødvendighet for å gi bedre forsyningssikkerhet, sier Bjørn Lauritzen i Småkraftforeningen til Teknisk Ukeblad.

Støtter selve kraftlinjen

Trass i protestene mot valgte traseer, er Fylkesutvalget positive til at selve linjen blir bygget. «Sogn og Fjordane fylkeskommune er nøgd med at det no er gjeve konsesjon for 420 kV-lina,» heter det i vedtaket. «Denne linja vil ha nok kapasitet til å satse på utbygging av fornybar energi og utvikle næringslivet i fylket.»

Et forslag fra SV om å legge kraftlinjen som sjøkabel ble nedstemt av Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane.

Stemte ned sjøkabel

Forslaget som ble vedtatt slår fast at fylkeskommunen er uenig i en rekke trasevalg:

  • Sogndal kommune: Veien til Skarsbøfjellet gir større samfunnsnytte om den går fra Bondeviki og gjennom Øvstedalen
  • Gaular kommune: Fylkesutvalget tilrår på det sterkeste at trase 1.24 blir valgt, fordi den gir berøring med færrest personer i Gaular og Førde og unngår konflikt med Nasjonal Turistveg. Linjen må ikke gå ned i dalbunnen ved kryssingen av Viksdalsvatnet, og det må gjøres avbøtende tiltak ved Viksdalsvatnet, Vågsdalen og Åsane
  • Førde/Jølster/Naustdal kommune: Flere av kommunene peker på bedre trasevalg enn den som er tilrådet. Utvalget ber om en prosess mellom NVE, Olje- og energidepartementet og kommunene om traseer og avbøtende tiltak
  • Flora kommune: Linjen gjennom Eikefjord bør trekkes ned i lien så den blir mindre synlig i silhuett. Linjen bør legges i annen trase forbi Haukånipa. Det må avbøtes ved utfartsområdet i Humlestølen
  • Bremanger kommune: Linjen bør legges opp i dalsiden på sørsiden av Førsdalen så dalbunnen ikke blir dominert av kraftlinjen. Trafostasjon bør legges ved sjøen
  • Eid kommune: Linjen bør føres fra Fureneset til Vedviknipa på nordsiden av Hornindalsvatnet langs trase 1.47

Fylkesutvalget krever også at Elkem Bremanger blir sikret fortsatt tilkobling til sentralnettet, da industrien i Svelgen er totalt avhengig av dette. I tillegg må eldre linjenett og anlegg saneres i størst mulig grad.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.