Anker og kjetting

For 2002 og 2003 har firmaet allerede en stor ordrereserve bl.a. med en kontrakt med Aker Yardsom levering av ankerutrustning til 21 nybygg ved verftene Brartvaag Skipsverft, Søviknes Verft og Aukra Industrier. Leveransene har startet i 2001 men fortsetter i 2002 og 2003. Det er også tegnet kontrakter for levering av ankerutrustning til skipsverft i bl.a. Tyrkia, Danmark, Romania og Russland.

Det er særlig leveranser av brukt résertifisert ankerkjettinger til riggmarkedet som bidrar til det gode resultatet for 2001. Også innen fortøyninger til havbruksnæringen blir det foretatt leveranser til bl.a. Canada, Chile og De Forente Arabiske Emirater.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå