NETTARKIV

Anbudsjuss tvang frem bytte i NAV

– Det er alltid en utfordring å bytte leverandør, men både befolkningen og leverandører skal være trygge på at vi leverer høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris. Nå kom Capgemini best ut og da bytter vi selvsagt leverandør, sier IKT-direktør Gunnar Horn i NAV.

Anbudsjuss krevde at NAV la ut avtalen om Infotrygd på anbud. Den konkurransen tapte IBM til fordel for konsulentselskapet Cap Gemini. Dermed avsluttes en langvarig relasjon mellom IBM og NAV og 20 it-konsulenter i IBM må nå finne noe annet å gjøre.

Klare regler

– Alle offentlige anskaffelser må ut på anbud etter en viss tid. Slik er reglene, og det er også NAVs policy. Nye skal få sjansen. Risikoen ved et leverandørbytte har vært en del av vurderingen i anbudsrunden. I sum vil den nye avtalen være bedre for NAV enn den gamle, selv om slike bytter alltid byr på utfordringer i en overgangsfase, sier Horn.

Kontrakten dreier seg om vedlikehold og videreutvikling av Infotrygd. Infotrygd er et saksbehandlingssystem for ytelser i henhold til Lov om folketrygd, barneloven, krigspensjoneringslovene, barnetrygdloven og kontantstøtteloven.

Kontrakten omhandler ikke selve driften og skal derfor ikke få konsekvenser for NAVs utbetalinger.

Flere kontrakter

Flere kontrakter har vært under vurdering siden Aetat, Rikstrygdeverket og sosialkontorene slo seg sammen og omorganiseringen kom i gang.

– Vi har gått gjennom hele avtaleverket vårt etter at vi etablerte den nye etaten og fornyet omtrent alle rammeavtaler på IKT-området. Dette er spennende og byr selvsagt på både store muligheter og utfordringer, sier Gunnar Horn.

Totalkostnadene for NAV-reformen er beregnet til om lag 4 milliarder kroner. Innen 2010 skal NAV-kontorene være på plass rundt i Norge.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.