ARKIVNYHETER

Anbud på Vossapakko innen 15. september

Kartet viser parsellen mellom Øvre Granvin og kommunegrensen mellom Granvin og Voss. Den stiplete blå linjen er Skjervstunnelen. De stiplete røde linjene er tunnelene som ikke kom lenger enn til planleggingsstadiet. Tunnelen lengste til høyre ble tatt ut av Vossapakko på et tidligere stadium.
Kartet viser parsellen mellom Øvre Granvin og kommunegrensen mellom Granvin og Voss. Den stiplete blå linjen er Skjervstunnelen. De stiplete røde linjene er tunnelene som ikke kom lenger enn til planleggingsstadiet. Tunnelen lengste til høyre ble tatt ut av Vossapakko på et tidligere stadium. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
14. juli 2009 - 15:44

Den ene parsellen går fra Øvre Granvin til kommunegrensen mellom Granvin og Voss. Tunnelen inngår i denne parsellen. Nå den blir ferdig, erstatter den en kjent, men ikke kjær strekning langs den bratte fjellsiden Skjervet. Strekningen er smal, bratt og inneholder fem (!) hårnålsvinger.

Den andre parsellen går mellom Mønshaug og Palmafoss. Her skal vegen følge nåværende trasé, men den blir betydelig oppgradert. Den korteste avstanden mellom parsellene er 7 km. Grunnen til at de er slått sammen til én entreprise, er at overskuddsmasse fra den ene parsellen skal brukes på den andre. Ikke mindre enn 130 000 kbm stein skal flyttes på riksveg 13.

I februar sendte Vegvesenet ut veilendende kunngjøring om oppdraget. Den gangen var det meningen å sprenge to tunneler på den ene parsellen. De ble senere erstattet av en lang tunnel. Omprosjekteringen skyldes blant annet at den korteste tunnelen hadde en stigning på 6,7 % og gikk i en forholdsvis krapp kurve. En annen årsak er plasseringen av dagsonen mellom tunnelene. Hvis den opprinnelige planen hadde blitt fulgt, ville dagsonen fulgt traséen til den nedlagte Hardangerbanen. Trafikken ville ført til støy for beboerne i området og skapt problemer for viltet. Vegvesenet valgte i stedet å legge vegen i en lang, rett tunnel.

Tunnelen går inntil videre under navnet Skjervstunnelen. Den får en stigning på 5 %. Vegomleggingen fører til at riksveg 13 blir 600 meter kortere enn opprinnelig planlagt.

Denne parsellen omfatter også 1 200 meter riksveg og 850 meter lokalveger i dagen. I entreprisen inngår bygging av portaler med lengder på 20 og 40 meter, og to bruer med lengder på 40 og 60 meter. Vegen skal tas i bruk i 2012.

Mellom Mønshaug og Palmafoss skal 3 600 meter riksveg utbedres, og det skal anlegges 1 800 meter lokalveger og adkomstveger. Langs riksveg 13 skal det anlegges 2 200 meter gang/sykkelveg. Denne strekningen blir ferdig i 2011.

Det siste elementet i Vossapakko er ny E 16 utenom Vossevangen. Oppdraget sendes ut på anbud neste år.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.