IT

Anbud på dugnad

ALLE: FAD og statsråd Rigmor Aasrud tar i bruk utradisjonelle metoder når en ny tjeneste skal ut på anbud.
ALLE: FAD og statsråd Rigmor Aasrud tar i bruk utradisjonelle metoder når en ny tjeneste skal ut på anbud. Bilde: Joachim Seehusen
Espen Zachariassen
10. juni 2010 - 09:22

Offentlig dataportal

  • Fornyingsdepartementet (FAD) er i gang med å bygge en portal der enhver kan hente offentlige data.
  • Arbeidet er inspirert av amerikanske data.gov og britiske data.gov.uk.
  • Arbeidet ble i utganspunktet lansert som en dugnad, der alle kan komme med innspill til hvilke offentlige data som skal gjøres tilgjengelig, som rådata fra Statens kartverk.

Staten jobber med å gi allmenn tilgang til flest mulig offentlige datakilder på en egen portal, data.norge.no.

Hensikten er at kreative sjeler kan bruke dem til innovative ideer som kan skape nye inntekter og arbeidsplasser.

Les mer her:

Dagens versjon er utformet som en blogg, der folk kan komme med innspill.Eksternt

Nå har FAD besluttet at den endelige versjonen av portalen skal utvikles og driftes av eksterne krefter.

Det betyr at oppdraget må legges ut på anbud.

- Dette oppdraget vil mest sannsynlig være en kombinasjon av selve oppdraget med å lage en første utgave av nettstedet og en to-årig rammeavtale for videre utvikling av nettstedet, skriver Sverre Andreas Lunde Danbolt hos FAD på den foreløpige bloggportalen.Eksperiment

Han kjører den samme strategien her som i resten av prosjektet og ber folk om bistand til å utforme kravspesifikasjonene.

Og han tar i bruk gratis delingsverktøy fra Google. Lunde Danbolt kaller det et eksperiment:

- For å legge ut et oppdrag på anbud trenger vi imidlertid en kravspesifikasjon, og denne kravspesifikasjonen blir bedre jo flere mennesker som ser på den og kommer med innspill. Derfor har vi valgt å gjøre et lite eksperiment. Vi legger rett og slett ut utkastet til selve kravspesifikasjonen som et Google Docs-dokument, og inviterer alle som vil til å komme med innspill, kommentarer og endringsforslag, forklarer han på portalsiden.Google

Det kan gjøres enten som kommentarer til bloggposten han har lagt ut, i form av kommentarer i Google Docs-dokumentet eller ved å gjøre endringene selv. Dokumentet er versjonert slik at alle endringer blir lagret og logget.Egen kake

FAD legger ikke skjul på at dette åpner for at potensielle leverandører kan gjøre forsøk på å skreddersy kravspek'en til sitt anbud.

- Dette er en helt åpen prosess der alle ser hva alle andre foreslår. Personer eller bedrifter som ønsker å delta i selve anbudsrunden kan også komme med innspill til kravspesifikasjonen. Fornyingsdepartementet står uansett fritt å velge ut hva som i siste omgang tas inn i kravspesifikasjonen, lyder begrunnelsen.

Les mer om: