Anbefaler opprusting

  • energi

Kraftverket skal utnytte fallet mellom det nederste eksisterende reguleringsmagasinet i vassdraget og sjøen.

Blåfalli kraftverk-Vik skal erstatte de eksisterende kraftverkene Blåfalli I og II og vil øke produksjonen med 106 GWh/år i forhold til dagens produksjon.

Oppgraderingen vil koste rundt 420 mill. kr. Byggetiden er planlagt til 2,5 år.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå