Energiøy med vindkraft

Analyse: Tette tidsrammer kan sette energiøyer under press

To gigantiske vindparker og tilhørende drivstoffproduksjon skal være klare om ti år. Er det for kort tid, eller er det bare kjent teknologi som må settes sammen?

Ideen om et nett med energiøyer i Nordsjøen ble omtalt første gang av TU i 2019.
Ideen om et nett med energiøyer i Nordsjøen ble omtalt første gang av TU i 2019.

To gigantiske vindparker og tilhørende drivstoffproduksjon skal være klare om ti år. Er det for kort tid, eller er det bare kjent teknologi som må settes sammen?

  • energi

Danmark må utvide med vindkraft til sjøs – mye vindkraft. Den danske regjeringen foreslo 20. mai i sin klimaplan to energiøyer med til sammen 4 GW vindkraft tilkoblet, og denne uken, sammen med en rekke partnere, kunne Ørsted snakke om et gigantisk drivstoffproduserende anlegg, som de vil bygge et sted i Stor-København som så skal forsynes ed strøm fra en av disse energiøyene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå