PRODUKSJON

Ambassadør for bransjen

En undervisningsplan i tre nivåer for fagfolk innen hydraulikk og pneumatikk er blant sakene som opptar Karl Fredrik Ellingsen (75) for tiden. Ellingsen er nestor i bransjen og æresmedlem i HP-Foreningen.

Gjennom HP-Foreningen er han også involvert i standardiseringsarbeid, eksempelvis under Cetop. Dette er en europeisk organisasjon med medlemmer fra 16 europeiske land. Blant annet arbeider organisasjonen med standarder vedrørende maskindirektiv, symboler, utdanning og sikkerhet innen det som gjerne kalles Fluid Power.

– Som medlem her er vi med og bidrar og påvirker i dette arbeidet, og får også tidlig kjennskap til endringer og regler som vedrører Norge, forteller Ellingsen.

Harmonisere

Undervisningsplanen er internasjonal og spesifiserer hva man må lære for å være godkjent kvalifisert på de ulike nivåene. – Planen omfatter vanlige reparatører på gulvet, opp til ingeniørhøgskole- og universitetsnivå. Opplegget er klart fra gruppens side, og det vi nå arbeider med er å få de forskjellige lands undervisningsautoriteter til å akseptere opplegget, forteller han.

Fordelen med å vedta planen vil være en harmonisering, med like krav i de ulike land. Nivået på opplæringen i noen land vil bli hevet, mens andre land har opplegg som er gode nok.

– Dersom for eksempel en spanjol søker en stilling her hjemme, og har fått sin opplæring i henhold til et slikt system, så vet arbeidsgiveren hva han kan. Det vil legge grunnlaget for økt mobilitet av fagfolk landene i mellom, og på sikt øke konkurranseevnen i bransjen, sier Ellingsen.

Mangler fagfolk

Behovet for fagfolk til bransjen er stort. Alt for få studenter har følt seg tiltrukket av fagene hydraulikk og pneumatikk etc. Cetop arbeider derfor også med å øke rekrutteringen nettopp til slike fag. VDMA, som er en standardiseringsorganisasjon i Tyskland, inviterte 30.000 studenter og potensielle studenter til Hannovermessen for at de skulle få innblikk i fluid power-avdelingen der.

Sammen med Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) har foreningen satt i gang et PR-opplegg for å bedre rekrutteringen. Bransjens muligheter og faglige utfordringer blir forklart på en forhåpentligvis overbevisende og spennende måte, blant annet gjennom en CD-ROM for studentene. Den gir en forsmak på fagenes muligheter, inkludert relevant elektronikk- og datakunnskap, styrings- og automatiseringskunnskap og bussystemer gjennom gode eksempler på anvendelser.

EU-direktiver

Cetop har også å gjøre med i hvilken grad bransjen kommer inn under gjeldende EU-direktiver, det vil si finne frem til hvilke av dem som har relevans for vår bransje. – Men skal vi følge direktivene til punkt og prikke, har komponentene i vår bransje en tendens til å bli alt for dyre. Dermed er det vår oppgave å motvirke byråkratiseringstendensene, det omstendelige preget, og få moderert direktivene og praktiseringen av dem.

Ellingsen kjenner i hvert fall til ett lærested som er i gang med undervisning i henhold til de nye opplegget, National Fluid Power Center i Nottinghamshire i Storbritannia. Under John Savages ledelse underviser institusjonen etter Cetops plan.

Sikkerhet

Sikkerhetsstandardene er et annet arbeidsområde for Karl Fredrik Ellingsen. Han leder Komité K70, som samarbeider med Norsk teknologisenter (NTS).

– EN 892 Hydraulikk og EN 893 Pneumatikk er to sentrale standarder innen sikkerhet. Disse kan også benyttes som sjekkliste når man skal levere et anlegg, for å kontrollere om man har med alt sammen.

Ellingsen, som ønsker avløsning som formann, vil gjerne ha med flere i Komité K70 for å styrke mulighetene til videre arbeid til bransjens beste.

Les mer om: