INDUSTRI

Aluminiumsrekord for Hydro

OPTIMIST: Eivind Reiten har fortsatt tro på Shtokman.
OPTIMIST: Eivind Reiten har fortsatt tro på Shtokman. Bilde: Ole Ketil Helgesen

Det er Hydros oppstrømsvirksomhet, Aluminium Metal, som står for rekordtallene. Også nedstrømsvirksomheten, Aluminium Products, fikk gode resultater - etter betydelig rasjonalisering og forbedringstiltak.

- Solid vekstgrunnlag

I resultatet for første kvartal er om lag 700 millioner kroner fortjeneste på avhendelser. Gunstigere markedsforhold i Europa bidro også til fremgangen.

- Jeg er tilfreds med at vi kan vise til bedre resultater i begge våre hovedområder innenfor aluminium. Det gir et solid grunnlag for videre vekst som et globalt aluminiumselskap etter at olje- og gassvirksomheten er slått sammen med Statoil, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten i en pressemelding.

Fokus på "nye" Hydro

Han poengterer at Hydro har klart å holde fokus på sine egne prosjekter, samtidig som utskillelsen av olje- og gassvirksomheten fullføres. "Nye" Hydro skal fra 1. oktober i år handles som en aluminium- og kraftaksje.

Driftsresultatet for Aluminium Metal utgjorde 2.534 millioner kroner i årets første kvartal, sammenliknet med 899 millioner kroner i fjerde kvartal 2006 og 1.706 millioner kroner i første kvartal 2006.

Realiserte aluminiumpriser, målt i norske kroner, steg fire prosent i første kvartal 2007 sammenliknet med fjerde kvartal 2006 og med 12 prosent sammenliknet med første kvartal 2006. Urealiserte gevinster og tap på prissikringsprogrammer utgjorde en gevinst på 290 millioner kroner i første kvartal 2007, sammenliknet med et tap på 341 millioner kroner i fjerde kvartal 2006.

1,8 mrd opp fra Q4

Driftsresultatet i Aluminium Products var 1.315 millioner kroner i første kvartal 2007, en økning på rundt 1,8 milliarder kroner sammenliknet med fjerde kvartal 2006.

Resultatet i første kvartal inkluderer en gevinst på salg av Hydros automotive-støperivirksomhet på 667 millioner kroner, samt positive metalleffekter på 149 millioner kroner, mens fjerde kvartal 2006 inkluderte kostnader knyttet til nedstengninger, rasjonalisering og nedskrivning av driftsmidler med i alt 699 millioner kroner - og negative metalleffekter på 164 millioner kroner.

Sammenliknet med første kvartal 2006 ble driftsresultatet forbedret med rundt 830 millioner kroner som følge av salgsgevinst, dels motvirket av lavere positive metalleffekter på 211 millioner kroner. Driftsresultatet i første kvartal 2006 inkluderte bidrag knyttet til pensjonsordninger i Storbritannia på 379 millioner kroner.

Dyrt å rasjonalisere

I første kvartal 2007 fullførte Hydro salget av automotive-støperivirksomheten og sin andel i Meridian Technologies Inc, noe de omtaler som viktige steg i restruktureringen av Hydros portefølje innenfor aluminiumprodukter. I mars 2007 fullførte Hydro nedstengningen av magnesiumfabrikken i Becancour, Canada, og selskapet arbeider med sikte på å selge sin magnesium-omsmeltevirksomhet i Tyskland og Kina, heter det i pressemeldingen.

Hydro vil fortsette å rasjonalisere og forbedre resultatene innenfor aluminiumprodukter og regner med ytterligere kostnader i forbindelse med dette arbeidet i 2007.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.