Aluminiumskum

Oppgjøret utgjøres av 3,25 millioner aksjer i Cymat, noe som gir en regnskapsmessig gevinst før skatt i første kvartal 2001 på omlag 85 millioner kroner.

Teknologien for produksjon av aluminiumskum er utviklet innenfor Hydro Aluminium Metalls forskings- og utviklingsaktivtetet. Da produksjon av aluminium skum ikke er et satsingsområde for Hydro Aluminium, har man valgt å overdra teknologien til det kanadiske materialteknologiselskapet Cymat. Hydro vil bli representert i Cymats styre. Cymats aksjer er notert i det kanadiske markedet CDNX under symbolet YFO.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå