PRODUKSJON

Aluminium på syv fotballbaner

Sunndalsøra: Hydro Aluminiums nye elektrolyseanlegg på Sunndalsøra er et imponerende skue.

Til sammen er det installert 340 nye ovner i to enorme haller, på anlegget som kalles Su 4. Grunnen til at alt ikke ble bygget inn i en hall, var plasshensyn.

Sentrum på Sunndalsøra i den ene enden og sjøen i den andre, forhindret at det kunne bygges i en hall. Den lengste hallen ble likevel hele 740 meter, like lang som syv fotballbaner med internasjonal størrelse. Den andre hallen ble "bare" så stor som tre-fire baner.

Det er ikke hver dag det bygges slike kjempeanlegg. For å få plass ble de to første byggetrinnene Su 1 og 2 revet, det første anlegget var fra tidlig femtitall. Til sammen produserte de 66 000 tonn aluminium i 300 ovner på årsbasis. Nye Su4 klarer 260 000 tonn med 340 ovner. Og på tross av den voldsomme kapasitetsøkningen, krever nyanlegget mindre bemanning og slipper ut langt mindre forurensninger enn tidligere.

Om Su 4 vil bli like seiglivet som Su 1, er vanskelig å spå. Det skal ikke bare være konkurransedyktig i dagens situasjon, det må kunne konkurrere effektivt i svært mange år fremover.

El-fortrinnet borte

- Vi må rasjonalisere anleggene for å beholde lønnsomheten for aluminiumsproduksjon i Norge, sier teknisk sjef ved Hydro Aluminium Sunndalsøra, sivilingeniør Arnt Johnsen.

Markedet er endret. Nå har alle konkurrentene omtrent samme kostnader, både til råvarer som alumina og transport .

- Den fordelen vi hadde gjennom billig elektrisk kraft, har vi ikke lenger. Konkurrentene har de samme kraftprisene. På lang sikt kan vi faktisk møte en ny utfordring gjennom konkurrenter med tilgang på billigere energi enn oss. I Midtøsten har de allerede tilgang på rimelig energi og på billig arbeidskraft. Vi venter sterkere konkurranse derfra i årene fremover. Det som gjenstår for oss, er å utnytte vår kompetanse og sørge for å drive så rasjonelt som mulig. Det er tankegangen som ligger bak det nye anlegget.

Kunnskap og rasjonell drift

Det er ikke det samme å automatisere produksjonsindustri som Hydro Automotive og prosessindustri som her på Sunndalsøra, mener Johnsen. - Det er enklere å innføre roboter og automater langs et samlebånd, enn i vår industri. Allikevel har vi tatt et stort løft for å rasjonalisere produksjonen i det nye anlegget.

Aluminiumsindustrien og anleggene gjennomgår en kontinuerlig utvikling, men slike sprang som Norsk Hydro på Sunndalsøra nå tar, er bare mulig ved å bygge et helt nytt anlegg. Johnsen peker på at Hydro oppnår to viktige ting gjennom det nye anlegget. For det første er det blitt mulig å realisere et helt nytt automatiseringsnivå som ikke kan ettermonteres i et gammelt anlegg. Det andre er selve volumøkningen som gjør at de får langt flere tonn ferdig aluminium per årsverk.

Det nye anlegget har medført en dobling av produksjonen på to år og skapt og bygget Europas største aluminiumsverk med en kapasitet på 360 000 tonn - eller om lag 1000 tonn aluminium hvert eneste døgn, året rundt. På tross av denne økningen har er arbeidsstokken redusert med rundt hundre årsverk.

Forandringen har også brakt med seg endringer i kostnadsstrukturen. I dag er vedlikehold av den mer avanserte maskinparken en større del av de totale driftskostnadene enn tidligere, selv om de totale driftskostnadene pr. tonn er blitt lavere.

- Selv om vi har redusert antallet ansatte på grunn av automatiseringen, må vi huske på at maskiner også medfører kostnader. Mye av det mekaniske vedlikeholdet vi hadde før er nå erstattet av arbeid med avanserte styringssystemer og med logistikk, sier Johnsen.

Logistikkutfordring

Den største utfordringen vår fremover er logistikken. Årlig forbrukers over 700.000 tonn alumina og om lag 180.000 tonn anoder i hundrevis av ovner som går døgnet rundt og den ferdige aluminiumen skal fraktes ut. Selv om mye av dette er automatisert gjenstår svært mye kjøretøyoperasjoner over hele anlegget for å sørge for at alle ovnene er i drift døgnet rundt, året rundt.

- Det er en utfordring for oss å forenkle dette og rasjonalisere driften ytterligere med mer automatikk og datastyring av kjøretøyer. Det er ingen enkel oppgave og det vil ta lang tid, men vi skal klare det,

Egenutvikling

Svært mye av det nye anlegget på Sunndalsøra er utviklet av Hydros egne forskere og ingeniører. De nye lukkede ovnene er en ny type elektrolyseteknologi som både kombinerer høy produktivitet, høy virkningsgrad og svært lave utslipp. Utslippsreduksjonen har selvfølgelig betydd mye for det eksterne miljøet, men også mye for de som jobber i fabrikken. På tross av at den ene hallen i Su 4 er om lag 740 meter lang er det ikke noe som hindrer sikten hele veien.

- Med den nye fabrikken er vi nok landets mest energitette punkt, sier sivilingeniør Anton Harthun Husøy. Han har vært Hydros oppdragsleder for "Prosjekt nye Sunndal" og kan glede seg over at budsjettet er holdt både i penger og tid og at seks milliardene som er investert i det nye anlegget nesten er oppe i full kapasitet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.