ENERGI

Aluminium over og ut

Nye miljøkrav tvinger Hydro til å stenge de gamle elektrolyseovnene i Årdal og Høyanger i 2005.

Selskapet ønsker ikke vil erstatte den gamle teknologien med ny. Ledelsen vurderer risikoen knyttet til slike prosjekter som for stor siden kraftsituasjonen er uoversiktlig og avkastningen for lav.

Exit Søderberg

100 år er gått siden Søderberg utviklet sin elektrode og den elektrokjemiske industrien i Norge startet. søderbergelektroden brukes i produksjonsprosessene i ferrolegerings- og aluminiumsindustrien. Nå har har tiden innhentet Søderbergs teknologi i aluminiumsproduksjonen.

Utslippskravene for PAH og fluorforbindelser er innskjerpet etter ratifiseringen av OSPAR-konvensjonen. For å oppfylle kravene i konvensjonen må Hydro investere i nytt utstyr dersom produksjonskapasiteten ved smelteverkene skal opprettholdes.

Hydro har i dag tre produksjonslinjer med søderbergteknologi - på Karmøy, i Høyanger og i Årdal. For de to sistnevnte må driften avsluttes innen utgangen av 2006, mens produksjonslinjen på Karmøy kan drives tre år til. Nedstengningene reduserer Hydros produksjonskapasitet med 192.000 tonn aluminium totalt.

Kraftmangel

Alle verkene har utarbeidet planer for fornying av produksjonsutstyret. Planene innebærer at produksjonskapasiteten ved smelteverkene øker betydelig. For Høyanger ville produksjonen øke med 50.000 tonn, for Årdal med 270.000 tonn, mens den for Karmøy ville øke med 137.000 tonn.

Men ingen av disse prosjektene tilfredsstiller Hydros krav til avkastning eller produktivitet. Hydros ledelse har bestemt at for å si ja til investeringer i et verk må produktiviteten ved verket være blant verdens tre beste. Til det er både den norske kraftprisen for usikker og personalkostnadene for høye.

Dessuten er det stor usikkerhet knyttet til kraftsituasjonen. Hydro regner ikke med at den blir radikalt forbedret innen 2005. Lite ny kraft er planlagt å bygges ut. Dersom investeringene skulle gjennomføres, måtte Hydro sikre seg kraft tilsvarende 8,5 TWh , nesten like mye som den samlede kraftimporten til Norge.

Går til utlandet

Hydro Aluminium har nylig utvidet og investert i fornyet produksjon på Sunndalsøra. Dette er gjort med Hydros egenutviklede Su 4-teknologi, som tilfredsstiller alle miljøkrav. 22. august ble den siste produksjonscellen satt i drift.

Leder for Hydros aluminiumområde Jon-Harald Nilsen har klart indikert at det ikke er aktuelt å investere videre i norske primærproduksjon av aluminium. I fremtiden vil det være mer interessant å investere i land med mer stabile forhold for næringslivet som Canada og Brasil.

Elkem aluminium med sine to smelteverk planlegger heller ingen store utvidelser av sine anlegg. Både anlegget i Mosjøen og på Lista er oppgradert og tilfredsstiller kravene i OSPAR. For begge disse verkene er kraftsituasjonen avklart.

Ferrolegeringer ikke berørt

For ferrolegeringsindustrien er prosessen annerledes. Mens aluminiumsindustrien benytter en elektrolyse som frigjør tjærestoffer fra elektrodene ut i ovnshallene, er ferrolegeringsprosessen en reduksjonsprosess, hvor elektrodene brukes for å få høy temperatur slik at reduksjonsprosessen mellom kull, malm og kvarts virker. På toppen av disse ovnene kan temperaturen komme opp i 1200 -1500 C 0. I stedet for at det siver røyk ut i rommet, samles alt i røykhetta og føres gjennom røykrenseanlegg.

Elkem har ingen planer om å lukke sine FeSi- eller Si-metallovner. FeMg- og FeCr-ovner er lukkede prosesser.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.