IKT

Alternativ ADSL-leverandør

Telenor legger i disse dager bredsiden til for markedsføring av sitt ADSL-tilbud til privatmarkedet. Men det finnes også et alternativ, i alle fall i deler av landet; nemlig NextGenTel. De har nylig inngått en avtale med BaneTele på regionale bredbåndssamband.

Avtalen innebærer at BaneTele sikrer NextGenTel betydelig kapasitet i sin satsing som tele- og bredbåndsoperatør i det norske markedet. BaneTele og NextGenTel vil også vurdere de synergier som befinner seg i de to selskapene fremtidige planer.

Mellom en rekke byer og steder i Sør-Norge har nå NextGenTel valgt å basere høyhastighetssamband på BaneTeles fiberoptiske nett.

– BaneTele ble vurdert på lik linje med andre aktuelle leverandører i markedet, og ble valgt på grunn av en tilfredsstillende kombinasjon av leveringsdyktighet, driftsstabilitet og konkurransedyktige vilkår, uttaler administrerende direktør Olav Stokke i NextGenTel.

Les mer om: