Almskog går av

På en pressekonferanse i dag kunngjorde konsernsjef Kjell Almskog at han velger å fratre stillingen, etter lang tids press. Dette kan rydde veien for en sterkere kontroll over selskapet fra Kjell Inge Røkkes Aker Maritime.

Samtidig kunngjorde styret at de vil gjennomføre en emisjon som skal tilføre selskapet minst halvannen milliard kroner i ny kapital. Styret håper at emisjonen kommer opp i to milliarder kroner.

I en pressemelding skriver styret at emisjonen kommer etter at behov for å sikre konsernet nødvendig kortsiktig likviditet, og å etablere grunnlaget for en bedre langsiktig finansiering enn konsernets nåværende bankfinansieringsstruktur.

Samtidig skal emisjonen legge til rette for en mulig oppsplitting av konsernet i to selskaper, ett for kjernevirksomhetene E&C og Olje&Gass, og ett for konsernets øvrige virksomheter.

Les mer om: