IT

«Alle» Europas skilsmisser samles i Bergen

Nytt datasenter åpnet i dag.

Kartlegging av skilsmisser er blant de data som forskerne får tilgang til på tvers av de europeiske landene med det nye virtuelle fellesarkivet.
Kartlegging av skilsmisser er blant de data som forskerne får tilgang til på tvers av de europeiske landene med det nye virtuelle fellesarkivet. Bilde: Colourbox

Språkvaner, valgstudier og omfanget av skilsmisser i store deler av Europa er fra i dag kontrollert fra Bergen.

Det er den folkelige versjonen av det nye europeiske arkivet for samfunnsvitenskapelige data, som åpnet i vestlandshovedstaden torsdag formiddag.

Bakgrunnen er at Norge har fått ansvaret for å samkjøre den store parken av moderne forskningsinfrastrukturer som nå bygges opp i Europa.

Det dreier seg om det felleseuropeiske arkivet Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA).

Kompetanse

– Hovedkvarteret er lagt hit fordi Norge har stått sentralt i arbeidet med å få på plass en felles tilgang til slike forskningsdata. Vi har kompetanse på området, og norske myndigheter var villig til å påta seg ansvaret, sier Bjørn Henrichsen til Teknisk Ukeblad. Han er administrerende direktør ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og fersk styreleder i CESSDA.

I praksis er det ikke snakk om et stort datasenter hvor alle data for Europa samles.

– Forskningsdata finnes ved hver institusjon i de enkelte medlemsland, mens vi sørger for at alle forskere har tilgang til dem på tvers av organisasjoner og landegrenser, forklarer Henrichsen.

Les også: Sprengt kapasitet bremser forskningsprosjekter

Styreleder Bjørn Henrichsen, CESSDA. Bjarne Øymyr, NSD

Felles inngang

NSD har laget en felles nettportal, slik at arkivet fremstår som en felles enhet for brukerne.

Samarbeidet for å dele slike data har pågått i flere år på uformell basis, men fra nå er det formalisert gjennom EU. CESSDA ble åpnet av lederen for EUs forskningsaktivitet Robert-Jan Smits.

Eksempler på hva som lagres i den virtuelle basen er forbrukeratferd, valgstudier, språkvaner, skilsmissetall og meningsmålinger.

Opplysninger fra de store europeiske spørreundersøkelsene European Social Survey og Eurobarometrene finnes også i arkivet.

Flere av datasettene er strekker seg snaut 30 år tilbake i tid og blir nå lagret på en slik måte at de blir lette å finne for forskerne og lettere å dele.

– Standardiserte data fra ulike land stimulerer til kryssnasjonale undersøkelser. Det vil styrke forskingen og gi ny innsikt og kunnskap, heter det i en artikkel på Forskningsrådets hjemmeside.

Skal vokse

13 land er medlemmer av CESSDA, mens Bjørn Henrichsen regner med at antall medlemsland vil øke til nærmere 20 i løpet av det første året.

Det store bildet er at Europa i fellesskap er i gang med å bygge opp en omfattende park av moderne forskningsinfrastruktur.

Vitenskapelig utstyr, databaser og laboratorier er ofte så store og kostbare at de færreste land har mulighet til å etablere og drifte dem alene. CESSDA er et eksempel på en slik database.

Les også:

De 10 viktigste IT-trendene i 2014  

Nå skal USB-pluggen byttes ut  

Hva er likheten mellom internett og Altinn?