NETTARKIV

Alginat til torskelarver

Alginatkuler stimulerer immunforsvaret hos marine larver. Resultatet er forbedret vekst og halvert dødelighet, ifølge forskere ved Sintef Fiskeri og havbruk. Marine larver, for eksempel torskelarver, mangler spesifikt immunforsvar ved klekking. Intensivering av oppdrettsbetingelsene stresser larvene, og de er sårbare for bakterieforekomsten som følger bruk av levende fôr (plante- og dyreplankton) før larvene er store nok til å spise formulert fôr. Samtidig trenger larvene bakterier i omgivelsene for å kunne etablere en normalflora, og vaksinering eller sterilisering er derfor ikke aktuelle tiltak.

Løsningen kan være å tilsette små alginatkuler (5-30 mikrometer) med forhøyet innhold av den immunstimulerende komponenten. Larvene vil få i seg de immunstimulerende mikrokulene gjennom planktonføden. - Alginat gjør at larvene tåler bakteriestresset bedre, slik at de lettere kan komme seg gjennom den første kritiske fasen, redegjorde Sintef-forsker Jorunn Skjermo under en konferanse om marin bioprospektering i Tromsø. Forbedret overlevelse på larvestadiet er en forutsetning for å industrialisere oppdrett av marine arter, som er forespeilet en eventyrlig vekst i årene som kommer. I første omgang trenger forskerne bedre dokumentasjon. - Vi er på jakt etter gode responsparametre hos larver og yngel, og jobber med å oppskalere isoleringsteknikker for aktuelle immunstimulanter, eksempelvis alginat, forteller Skjermo.

(hl)

Les mer om: