BYGG

Ålesundutvalget krever lovendringer

JA ELLER NEI: Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Knut Storberget synes Ålesundutvalgets rapport er interessant lesestoff, men vil de høre på tilrådningen om lovendringer?
JA ELLER NEI: Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Knut Storberget synes Ålesundutvalgets rapport er interessant lesestoff, men vil de høre på tilrådningen om lovendringer?Bilde: Mona Strande
Mona Strande
20. nov. 2008 - 10:31

Mandag overleverte Ålesundutvalget, som ble utnevnt etter den tragiske rasulykken i Fjelltunvegen i Ålesund 26. mars i år, sin rapport til kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I rapporten konkluderer de med at raset var et direkte resultat av at utsprengningen av tomten før boligblokken ble bygget endret bergets stabilitetssituasjon.

Inngrep gir risiko

Med en slik årsakssammenheng mener utvalget plan- og bygningsloven må stille krav til at det gjennomføres geologiske undersøkelser ved utbygging av arealer som ikke nødvendigvis er usikre før utsprengning, men som kan bli usikre som følge av inngrep.

De mener ikke bare at undersøkelser skal gjøres som en del av byggesaken før utbygging starter, men også under og etter utbygging dersom det er nødvendig. Og det er bare en av mange konkrete endringer i lover og forskrifter de foreslår.

– Vi kommer med forslag som kan innarbeides direkte i bygningsdelen av plan- og bygningsloven, som ligger i Stortinget nå. Vi foreslår ikke lov- og regelverksendringer som er håpløse å gjennomføre, slik vi ser det, sier Ålesundutvalgets leder og fylkesmann i Møre og Romsdal, Ottar Befring.

Sikter mot forskriftene

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa sier at selv om deres forslag til lov er klar, har de hatt rom for at det kan komme forslag fra Ålesundutvalget som de er innstilt på å følge opp:

– Det tilsier at vi nå går nøye gjennom det utvalget påpeker, og dersom vi skal følge opp noe direkte i loven vil vi i denne omgang få det frem til Stortinget på vår egen måte. Det kan også bli snakk om oppfølging i forskriftsarbeidet som skal gjøres i 2009, sier Kleppa.

Betydningsfull rapport

Befring og de andre utvalgsmedlemmene påpeker viktigheten av geoteknisk kompetanse på et høyt nivå i alle ledd, men Kleppa er ikke sikker på hvordan oppfølgingen av rapporten skal fordeles mellom etater og departementer ennå:

– Fordelingen må vi drøfte. Det er mulig den nye skredetaten under NVE får enkelte oppgaver. For min del blir det først og fremst snakk om bygningsdelen av plan- og bygningsloven, og jeg skal sørge for at oppfølgingen for vår del får høyeste prioritet i departementet. Vi skal også sørge for at alle andre etater og departementer får rapporter på det de skal følge opp enkeltvis, og at alle kommunene straks får tilsendt en rapport, sier Kleppa, som tror rapporten vil få betydning for kommunene fra dag én – ikke først når lover vedtas.

Les mer om: