OLJE OG GASS

Alarmen gikk før utslippet

Bøyelastesystemet OLS-A ble levert i 1986. Antakelig er det en slange rett ved svivelen som er røket. Det går gummirør både ovenfor og nedenfor den tre tonn tunge svivelen.
Bøyelastesystemet OLS-A ble levert i 1986. Antakelig er det en slange rett ved svivelen som er røket. Det går gummirør både ovenfor og nedenfor den tre tonn tunge svivelen.

Lastingen av olje fra Statfjord A ble avbrutt onsdag morgen da mannskapet om bord på Navion Britannia oppdaget olje på havoverflaten.

Men allerede 47 minutter tidligere hadde alarmen gått første gang.

Hydraulikklekkasje

Navion Britannia startet lasting av olje ved OLS-A-lastebøyen klokka 07.00 onsdag morgen. Etter halvannen time, klokka 08.30, gikk alarmen, og Statfjord A avbrøt lastingen.

Årsaken var en hydraulikklekkasje om bord på tankeren, viser bakgrunnsinformasjon fra granskingsgruppen til Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn.

Alt gikk i sjøen

Lastingen ble satt i gang igjen like etter, med en rate på 6.000 sm 3 i timen. Oljestrømmen ble stoppet på nytt klokka 09.17 etter at alarmen gikk på nytt da det ble oppdaget olje på sjøen.

Oljeutslippet er nøyaktig beregnet til 3.843 sm 3 som tar cirka 38 minutter å overføre. Det betyr at all oljen som ble pumpet ut etter det første avbruddet gikk rett i Nordsjøen.

– Påfallende

Kjell Mork, som sammen med en kollega utviklet det såkalte UKOLS-systemet tidlig på 1980-tallet, har dette å si om hendelsesforløpet:

– Jeg må si at det er meget påfallende at tidsrommet mellom det første og det andre avbruddet stemmer nøyaktig over ens med størrelsen på oljeutslippet. Vi kan i hvert fall ikke se bort fra at det er alarmer og signaler som er blitt mistolket av dem som var involvert, sier Mork til TU.no.

Venter på gransking

Informasjonssjef Vegar Stokset i StatoilHydro bekrefter problemene som oppsto først på dagen.

– Det oppsto en lekkasje i en hydraulikkslange på Navion Britannia, og denne slangen ble skiftet. Men jeg vil ikke trekke noen slutninger nå som oljeutslippet er under gransking, sier Stokset.

Får mye juling

Mork, som altså er hjernen bak OLS-A som ble levert i 1986, antar at det er en slange rett ved svivelen som er røket. Det går gummirør både ovenfor og nedenfor den tre tonn tunge svivelen.

– Denne må løftes fra havbunnen og svinges avhengig av vær og vind og hvordan tankeren ligger. Dette er utstyr som får mye juling. Jeg kjenner ikke håndteringshistorikken, men det er klart at når hjelpefartøyet husker opp og ned i ruskete vintervær, dundrer denne fort ned på bunnen. StatoilHydro skal ha skiftet ut gummien for fem år siden. Spørsmålet er hvor mye de er beregnet å tåle, konkluderer lastebøyeeksperten som i dag jobber i Marine Technology.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.