DOKTORGRADER

Agentbaserte modeller av komplekse systemer

Dominique Gross har tatt graden dr. scient ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Agent-based Modelling: An Interidisciplinary Approach .

Temaet i avhandlingen er knyttet til en forholdsvis ny metode som innebærer å lage datamodeller av en rekke forskjellige naturlige systemer. I motsetning til tradisjonelle modeller bygger disse såkalte agentbaserte modeller ikke på ligninger, men er først og fremst regeldefinerte.

Et hovedanliggende i avhandlingen er å beskrive denne måten å lage modeller på, og å finne ut i hvilken sammenhenger de kan være nyttige og hjelpsommme.

Personalia:

Dominique Gross er født i Østerrike. Han har studert teoretisk fysikk ved Universitetet i Wien. Gross er tilknyttet UiB ved Senter for vitskapsteori og Fysisk institutt.

Les mer om: