Åge Haverstad leder i Hedmark

Åge Haverstad leder i Hedmark
Strekningen som skal utbedres går mellom Malungen og Sjøenden. Ytterpunktene ligger nederst og øverst på kartet. Ill.: Statkart

Alle anbyderne holder til i Oppland og Hedmark. Rune Øvergård fra Elverum er nr. to med 27,236 mill., tett fulgt av Anlegg Øst fra Lillehammer med 29,756 mill.

De to siste anbyderne er John Galten fra Åmot i Østerdalen (30,549 mill.) og Hulleberg & Bø fra Hamar (37,645 mill.).

Den som får kontrakten skal utvide fylkesveg 24 til en bredde på 7,5 meter, skuldre inkludert. I dag er vegen halvannen meter smalere. Strekningen går mellom Malungen og Sjøenden i Stange kommune.

Oppdraget omfatter også utbedring av sideterrenget. Anbud på rundt 30 millioner kroner for en jobb i denne størrelsen er likevel mye, men ikke mer enn Vegvesenet hadde regnet med. Årsaken er ugunstige grunnforhold med myr og fjell om hverandre i vegtraséen.

Jobben må være fullført innen 1.juli neste år.

Les mer om: