ARBEIDSLIV

Afrika vil ha teknologi

SATSER PÅ KUNNSKAP: Afrikanske myndigheter skjønner nå betydningen av teknologisk utvikling. Her bygges et nytt skolebygg i Lubwe i Zambia.
SATSER PÅ KUNNSKAP: Afrikanske myndigheter skjønner nå betydningen av teknologisk utvikling. Her bygges et nytt skolebygg i Lubwe i Zambia.
Ragna Kronstad
18. aug. 2005 - 08:00

– Afrikas ledere innser at de må satse på vitenskap og teknologi, sier Mohamed Hassan, president for The African Academy of Science til det engelske vitenskapsmagasinet New Scientist.

Kommisjonen for Afrika som ledes av 17 afrikanske kommissærer og stiftet av Tony Blair i 2004, mener det kreves 500 millioner dollar hvert år for å revitalisere Afrikas universiteter.

I tilegg ber Kommisjonen om 3 milliarder dollar over en 10 års periode for å utvikle Centres of excellence og teknologiinstitutter.

Få ingeniører

Å utvikle nødvendige forsknings- og teknologiinstitusjoner er en stor utfordring. Bare 0,28 prosent av befolkningen i sub-Sahara har udannelse utover videregående skole. I vestlige land er tilsvarende andel på 4,06 prosent.

I tillegg er det knappe 83 forskere og ingeniører per en million innbygger i sub-Sahara. I industrialiserte land er tallet 1103.

Look to Nigeria

Nigeria som er et av Afrikas mest utviklete land, har basert seg på oljeformue som Norge, men nå satser de fullt på forskning og utvikling. Første steg var å utvikle Nigerias infrastruktur.

På fire år har antallet som eier en mobiltelefon steget fra 1 til 14 millioner. 8 millioner har Internett-tilgang. Men det er fortsatt en lang vei til full dekning. Landet har over 128 millioner innbyggere.

Forskningsministeren i Nigeria, Turner Isoun, sier i en artikkel om Afrikas utfordringer at andre afrikanske land bør kopiere Nigerias suksess.

Rømmer

Et av Afrikas største problemer, er at stadig flere talenter rømmer til vestlige land. Det jobber i dag flere afrikanske forskere og ingeniører i USA enn i hele Afrika. Men afrikanerne vil helst løse problemene selv.

60 prosent av all bistand i dag går til utenlandske eksperter med liten kunnskap om lokale forhold, sier Nuhu Hatibu ved Sokoine Landsbruksuniversitet.

De viktigste satsingsområdene i Afrika er å sikre matsikkerhet, utrydde epidemier, utvikle stabil energiforsyning og utvikle moderne produksjonsindustri.

Les mer om: