Afrika har kraftig sol-vekst: Ny rekordpris sør for Sahara

34 øre per kilowattime i Zambia.

Afrika har kraftig sol-vekst: Ny rekordpris sør for Sahara
Bildet viser Soroti Solar Power Station - et 10 megawatts prosjekt utviklet under GET FiT Uganda. Foto: Access Power

5. april annonserte Multiconsult vinneren av en større solkraftauksjon de har vært med å organisere i Zambia.