Advarte i forkant mot Wisting-hastverk: Nå gir de Equinor refs for slett arbeid

Miljødirektoratet mener konsekvensutredningen har store mangler.

Advarte i forkant mot Wisting-hastverk: Nå gir de Equinor refs for slett arbeid
Wisting-feltet i Barentshavet kan bli Norges nordligste utbygging. Men Equinor får krass kritikk for konsekvensutredningen av feltet fra Miljødirektoratet. Illustrasjon: Equinor

«Miljødirektoratet mener at det ikke bør legges opp til raske beslutningsprosesser og stort tidspress på den nordligste utbyggingen i Barentshavet noensinne og i et sårbart og utsatt område», skrev Miljødirektoratet i sitt høringssvar i fjor, i forkant av konsekvensutredningen av Wisting-feltet i Barentshavet.