Advarer mot oppsplitting

Norsk Brannvern Forening advarer mot at fagmiljøet i Direktoratet for brann- og elsikkerhet splittes opp når det nye direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet etableres.

- Brannforebyggende virksomhet er et lite miljø i Norge. Skal det til stadighet splittes opp, blir det et problem å videreføre arbeidet, sier administrerende direktør Erik Nylund i brannvernforeningen. Foreningen krever i et brev til politikerne på Stortinget at det må etableres et stort, sentralt direktorat som ivaretar alle de faglige oppgavene som er knyttet til beredskap og sikkerhet. Nylund frykter ikke at et stort direktorat nødvendigvis blir tungrodd.

Han går mot å flytte direktoratet fra Tønsberg og mener det i stedet må bygges opp rundt dagens solide fagmiljø der.

- Vi står allerede i gjørme til knes fordi Norge er en versting innen brannskader. Direktoratet er førende for det forebyggende arbeidet. Verdier for over fire milliarder kan komme til å gå tapt i år. Splittes fagmiljøene opp, vil det virke negativt på statistikken. Norsk Brannvern Forening får se etter at Direktoratet gjør jobben sin, sier Nylund.

(lh)

Les mer om: