BYGG

Advarer mot forfall

KOMMUNAL NØDHJELP: Liv Kari Hansteen i RIF mener kommunene trenger nasjonal hjelp til vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen.
KOMMUNAL NØDHJELP: Liv Kari Hansteen i RIF mener kommunene trenger nasjonal hjelp til vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen. Bilde: Joachim Seehusen

Regjeringen forventer at 70 til 80 prosent av dagens bygningsmasse i offentlig eie også skal være der om 40 år.

Det er helt urealistisk når det gjelder den kommunale bygningsmassen hvis ikke myndighetene snarest initierer en helhetlig strategi på området, mener Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF.

Som NTP

I et brev til kommunalminister Liv Signe Navarsete sendt denne uken foreslår RIF-direktør Liv Kari Hansteen at det opprettes en nasjonal handlingsplan for offentlige bygg, delvis etter mønster av Nasjonal Transportplan.

– Vi har sendt dette brevet fordi vi ser et enormt vedlikeholdsbehov, det er en reell fare for at mange offentlige bygg om få år ikke lenger kan brukes som forutsatt. Det må nå tas skikkelig grep, forfallet bare øker og etterslepet blir større og større. Denne tendensen må snus, sier Hansteen.

60 milliarder

I brevet skriver i Hansteen at det er et akutt behov på minimum 60 milliarder kroner. Ingeniørene går også langt i å antyde at summen nok er større på grunn av strengere krav til energibruk, økende klimapåkjenninger samtidig som befolkningsveksten også byr på utfordringer for den offentlige bygningsmassen.

"Den kritiske situasjonen for kommunale bygg bekreftes også gjennom foreløpige konklusjoner fra RIFs State of the Nation. State of the Nation ser på dagens tilstand, tendens og fremtidsikring av offentlige bygg, infrastruktur og energi. Resultatene herfra underbygger tydelig at det er behov for å ta et umiddelbart grep for å sikre verdiene de kommunale byggene utgjør. State of the Nation utarbeides av de fremste ekspertene fra RIF- firmaene, kvalitetssikres av uavhengige fagmiljø som bla. NTNU og skal legges frem på Byggedagene 10. mars.", heter det i brevet.

Advarsel

– Kommunene har latt offentlige bygg forfalle gjennom årtier og det er eksempler på skoler der det lekker gjennom taket og barna må ha uteklær på inne om vinteren. Hvordan skal en nasjonal plan bidra til at disse kommunene nå tar andre grep. Den enkelte kommune må da kjenne sin egen bygningsmasse?

– Vi kommer med en advarsel, de politiske løsningene på finansieringen. må drøftes Men vi ser at forfallet eskalerer og blir verre og verre. Dette får konsekvenser for brukerne, ikke minst helse, miljø og sikkerhet. Dagens system har ikke fungert, vi kan ikke bare vise til kommunalt selvstyre og hevde at det er kommunenes ansvar. Kommunene mangler i dag det riktige verktøyet til å gjøre de rette prioriteringene.

Fungerer ikke

Kommunene får i dag ikke støtte per kvadratmeter bygningsmasse men per hode i kommunen. I brevet skriver også RIF at kommunene verken har oversikt eller gjennomføringsmodeller som sikrer nødvendig oppgradering.

– Problemet i dag er at ingen har oversikt over helheten. Med dagens system vet vi ikke om kommunene med de største behovene faktisk blir prioritert. En nasjonal prioritering her betyr ikke at kommunene fratas selvstyre men at vi får en mulighet til å ta de riktige grepene. Systemet vi har i dag fungerer jo ikke, sier Hansteen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.