MILJØ

Advarer mot bilgummi i haller

Svart gummigranulat fra resirkuklerte bildekk kan inneholde mer skadelige stoffer enn granulat fra ubrukt gummi.
Svart gummigranulat fra resirkuklerte bildekk kan inneholde mer skadelige stoffer enn granulat fra ubrukt gummi.

Svevestøvet i haller der gamle dekk er brukt i kunstgresset, kan inneholde helseskadelige stoffer.

Satens forurensningstilsyn og Nasjonalt folkehelsinstitutt slår ikke direkte alarm, men mener at det er tryggere å bruke granulat fra ny gummi. SFT mener nye kunstgressbaner bør planlegges uten å bruke granulat fra resirkulerte dekk.

Tilsynet mener at eksisterende anelgg ikke behøver å fjerne granulat fra dekk, men helle bytte ut med granulat fra fersk gummi når det allikevel skal skiftes.

Helsefarlig gummi

SINTEF Byggforsk laget for to år siden en rapport på oppdrag av Norges Fotballforbund (NFF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) . Den viser at kunstgressgranulat produsert av resirkulerte dekk, inneholder en rekke helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan avgis til omgivelsene.

Innhold og utlekking av tungmetaller, PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner eller tjærestoffer) og alkylfenoler var vesentlig høyere i granulat som var laget av bildekkgummi enn i fabrikknytt granulat, skriver SFT på sine nettsider.

Svevestøv

SFT fikk deretter Norsk institutt for luftforskning (NILU) til å måle svevestøv og flyktige organiske forbindelser i tre utvalgte idrettshaller med kunstgress.

To av dem hadde kunstgress med granulat av bilgummi, mens den tredje hallen hadde nytt granulat. Resultatet viste at hallenen med resirkulert gummi hadde noe høyere konsentrasjon av svevestøv, og at dette støvet inneholdt stoffer fra gummigranulat.

Ikke direkte fare

Flere av stoffene som ble målt i NILUs undersøkelse, som PAH, ftalater, benzotiazoler og organiske løsemidler, kan ha uheldige helseeffekter. SFT ba derfor Nasjonalt folkehelseinstitutt om å vurdere helserisiko generelt og Radiumhospitalet om å vurdere kreftrisiko.

De konkluderer med at det på grunnlag av måleresultatene ikke foreligger grunn til å anta at bruken av hallene medfører økt helserisiko.

Føre-var

De tar imidlertid et visst forbehold når det gjelder utvikling av astma og luftveisallergi, hvor kunnskapen i dag er begrenset. Det er ukjent om halluften inneholder latexallergener, men slike stoffer er påvist i bildekkgummi.

Basert på en samlet vurdering og føre var-prinsippet anbefaler SFT at det ikke benyttes gummigranulat av kasserte bildekk når nye kunstgressbaner etableres. SFT mener det ikke er nødvendig å fjerne gummigranulat av resirkulerte bildekk på eksisterende kunstgressbaner.

Hva sier du?

Tør du la barna spille på kunstgress innendørs?

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.