ABB tilbyr forskningsstøtte til automatisering

Claes Rytoft, midlertidig teknologisjef i ABB, forteller at universiteter og forskningsinstitusjoner kan søke. Tilbudet dekker også kraftteknologi.

ABB tilbyr forskningsstøtte til automatisering
Universiteter og forskningsinstitusjoner kan søke ABB om støtte til studenter innen automatisering og kraft. Bilde: ABB

- Hensikten med «ABB Research Grant Program» er å etablere flere og mer komplementære samarbeidsprosjekter med forskningsmiljøer, forklarer han.

Etablerer økosystemer

Rytoft kaller programmet «Open Innovation». Her får forskningsstudenter og professorer jobbe sammen med ABBs forskningssentre.

- Vi ønsker å støtte et økosystem rundt forskning og utvikling basert på samarbeid, sier teknologisjefen.

Kan finansiere over flere år

Programmet er åpent for søknader fra 2. til 30. september 2013. Støtten ytes for ett år om gangen, men programmet tar høyde for å finansiere prosjekter over flere år. Finansieringen av hvert prosjekt vil typisk ligge rundt 50-80 000 dollar årlig.

Rytoft opplyser at forskningslederen eller den som er ansvarlig for søknaden bør ha en stilling som professor knyttet til et universitet, høyskole eller et forskningsinstitutt.
Du finner ytterligere informasjon du på abb.com/cawp/seitp202/969eb799cab8606fc1257bac002db45c.aspx