850 meter lang tunnel i Torsken er utlyst

850 meter lang tunnel i Torsken er utlyst
Fiskeværet Gryllefjord på Senja får kortere og mer rassikker vegforbindelse til omverden når tunnelen under Ballesvikskaret og brua over Gryllefjorden blir ferdig høsten 2013. Ill.: Statens vegvesen

Torskenpakken er omfattende. Ikke mindre enn 350 millioner kroner kroner fordelt på 17 delprosjekter skal investeres innen utgangen av 2014. 71 prosent av utgiftene dekkes ved statlige rassikringsmidler, mens 29 prosent dekkes av fylkeskommunale midler.

Som navnet ikke antyder, er delprosjektene i denne vegpakken fordelt over flere kommuner enn Torsken. Ytterligere tre kommuner på Senja vil nyte godt av investeringene.

Tunnelen under Ballesvikskaret inngår i fylkesveg 86. Den får profil T 8,5. Entreprisen omfatter også forskjæringer og et par hundre meter tilstøtende veg på nordsiden av tunnelen. På sørsiden går fylkesvegen rett over på en fylling i Gryllefjorden. En 315 meter lang bru mellom to store fyllinger skal føre vegen over fjorden. Massen fra tunnelen er langt fra nok til å bygge opp de to fyllingene, derfor skal det tas ut ca. 300 000 kbm sprengstein fra et sidetak. Denne jobben inngår i entreprisen som er utlyst.

Brua over Gryllefjorden blir en stålkassebru med tre spenn. Brubyggingen går ut på anbud neste år. Både brua og tunnelen under Ballesvikskaret skal være ferdig høsten 2013. Da erstatter de svært rasfarlige strekninger på fylkesveg 86.

Les mer om: