OLJE OG GASS

56 milliarder fra statens olje

Administrerende direktør Kjell Pedersen i statens oljeselskap Petoro overførte 56 milliarder til statskassa i første halvår.
Administrerende direktør Kjell Pedersen i statens oljeselskap Petoro overførte 56 milliarder til statskassa i første halvår. Bilde: Anders J. Steensen
Stein Jarle Olsen
30. juli 2010 - 11:33

Petoro

  • Petoro AS er et statlig aksjeselskap som forvalter den norske stats egen olje og gass samt eierandeler i tilknyttede anlegg i havet og på land.
  • Disse eierandelene kalles ”Statens direkte økonomiske engasjement” (SDØE) og omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver, 40 felt i produksjon, den største eierandelen i transportrørledningene til havs og 137 utvinningstillatelser (”lisenser”) per februar 2010.
  • Petoros formelle rolle er å være rettighetshaver, det vil si opptre som eier på vegne av staten.


Staten fikk tilført 56 milliarder kroner fra sine direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten gjennom selskapet Petoro i første halvår av 2010.

Endret bilde

Det er på samme nivå som i første halvår i fjor, men pengene var annerledes sammensatt. Oljeprisen er langt høyere enn i fjor, mens gassprisen er tilsvarende lavere.

Gassproduksjonen var likevel høyere i første halvår i år enn i fjor, som følge av høyere avtak under de langsiktige gasskontraktene.

Olje- og NGL-produksjonen var 12 prosent lavere enn i fjor, hovedsakelig som følge av produksjonsfall på modne felt.

Høyere

Samlet produksjon av olje og gass var likevel høyere, med 1169 fat oljeekvivalenter om dagen, mot 1149 i fjor.

– Den mest effektive måten å dempe fallet i oljeproduksjonen fra norsk sokkel, er å øke utvinningen fra store felt som alt er i produksjon. I Petoros portefølje står de 10 største feltene for 80 prosent av olje- og gassproduksjonen i dag – og vil antakelig gjøre det også i 2025. Men for å hente ut så mye av ressursene som vi tror er mulig, må vi bore 2-3 ganger så mange produksjonsbrønner per år som det vi gjør i dag, og vi må ta tidsriktige beslutninger om investeringer for økt levetid og effektiv drenering av feltene, sier administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro i en pressemelding.

Fleksibilitet

Han påpeker at etterspørselen etter gass i Europa påvirkes negativt av den økonomiske nedturen etter finanskrisen. Samtidig kommer annen ukonvensjonell gass som skifergass inn som konkurrent i markedet.

– Petoros strategi er blant annet å tilrettelegge for økt fleksibilitet i gassverdikjeden for å kunne håndtere muligheter, endringer og usikkerhet, sier Pedersen.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.