NYHETER_BYGG

4D - verktøy for fremtiden

Enkelt forklart er 4D en 3D-modell der tiden er lagt til som den fjerde dimensjon. Objektene i 3D-modellen kobles til aktiviteter i en fremdriftsplan. – Vi bruker fargekoder for å illustrere hvilken aktivitet som foregår på de ulike bygningsdeler. På denne måten kan vi lage en slags tegnefilm av byggeprosessen, sier Ole Kristian Kvarsvik i Statsbygg. Den unge sivilingeniøren er engasjert av Statsbygg i prosjektet etter å ha arbeidet med dette gjennom sin diplomoppgave ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Statsbyggs satsing på 4D startet i mai 1998 sammen med NTNU og Arktis AS. Statsbygg utarbeidet i samarbeid med NTNU en kravspesifikasjon til verktøyet, og DAK-programmet ArchiCAD fra Arktis ble valgt som DAK-plattform. ArchiCAD var det eneste verktøy som enkelt og effektivt gjorde det mulig å bygge en 3D-modell på denne størrelsen.

Komplett 3D-modell

Arktis har laget en komplett 3D-modell av Pilestredet Park, som ligger på det gamle rikshospitalområdet. – Dette er trolig den største landbaserte 3D-modell som er bygget i Norge, sier Kvarsvik. En 4D koblingsmodul for fremdriftsplanen er laget av Graphisoft i Ungarn (programutviklerne av ArchiCAD). – ArchiCAD er et verktøy det er lett å modellere i. Den er tatt i bruk av mange arkitekter i Norge, sier han.

Statsbygg tror 4D er løsningen på konkrete problemstillinger i byggebransjen. Hvordan måle og styre fremdriften i prosjekter, og hvordan forbedre informasjonsflyten og kommunikasjon mellom aktørene under hele byggeprosessen. – Vi tror at dette kan bli et kraftig verktøy man kan bruke i prosjekteringsmøter, sier Kvarsvik.

Prøver og feiler digitalt

De to viktigste argumenter for å ta i bruk 4D er at man ser en økonomisk gevinst i bedre og mer detaljert prosjektering, og at det kan spare miljøet . – Vi tror at bruk av 4D kan bidra til å senke kostnadene med bedre kvalitetssikring gjennom hele byggeprosessen, sier han. Bedre kommunikasjon og informasjonsflyt er også med på å minske kostnadene sammen med bedre ressursstyring.

Det andre hovedpunktet er miljørelatert, da miljø blir spart i forhold til tradisjonell produktframstilling med prøving og feiling. – Med 4D kan man prøve og feile digitalt, uten at materialer og verktøy forbrukes, sier Kvarsvik.

Ved å gjennomføre byggeprosessen flere ganger i forkant vil byggherren kunne avdekke opplagte feil ved prosjekteringen, logistikkproblemer, konflikter mellom aktører eller avdekke lite hensiktsmessige løsninger.

– Prosjektet har vært en suksess, og produktet vi har vært med å utvikle, skal lanseres internasjonalt våren 2001. Dette er uvanlig rask realisering fra FoU til kommersielt produkt. Graphisoft, har ytret ønske om å bruke Pilestredet Park som eksempelprosjekt ved verdenslanseringen i USA, sier Ole Kristian Kvarsvik hos Statsbygg.

Les mer om: