45 vil bli driftssjef i Banenor Eiendom

Lederen skal sørge for at stasjonsbygg på banestrekninger i Midt- og Nord-Norge er i god stand.

45 vil bli driftssjef i Banenor Eiendom
Arbeidssted for den nye driftssjefen er Banenor Eiendoms lokaler på Trondheims S. Foto: Banenor

Banenor Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge