NETTARKIV

4 SPØRSMÅL TIL ADM DIREKTØR I HYDRO ALUMINIUM METALS – Norsk produksjon i flere tiår framover

NY ALUMINIUMSSJEF: Torstein Dale Sjøtveit er ny sjef for Hydros aluminiumsvirksomhet. Han går inn i Hydros konsernledelse.
NY ALUMINIUMSSJEF: Torstein Dale Sjøtveit er ny sjef for Hydros aluminiumsvirksomhet. Han går inn i Hydros konsernledelse.Bilde: Hydro
Ole K. Helgesen
3. juni 2006 - 02:19

1.Du kommer fra andre forretningsområder innen Hydro. Hvordan kan du dra nytte av dette innen aluminiumsvirksomheten?

Selv om det er mye nytt, er det mange fellestrekk. Ut fra et drifts- og ledelsesperspektiv er det faktisk mye jeg tar med meg fra olje- og gassvirksomheten og Hydro Other Businesses: Hvordan oppnå resultater? Hvordan få til forbedring? Dette er spørsmål som er felles for både olje og gass, petrokjemi, industrielt vedlikehold og aluminium.

Sikkerhetsarbeid er et annet felt. Når det gjelder god prosjektgjennomføring, har aluminium noe å lære av olje. Samtidig har jeg lært mye det korte året i Aluminium som olje og gass kunne ha nytte av. Med den strategien vi har for Aluminium Metal, der vi vil arbeide med å etablere nye alumina- og metallposisjoner ute, kan jeg også trekke på mine erfaringer fra internasjonal forretningsutvikling . Jeg jobbet flere år Angola som lærte meg mye om å få til god forretningsvirksomhet under krevende forhold.

2. Hvor skal det satses mest framover?

Målet er å sikre framtidige posisjoner for Hydros primæraluminiumvirksomhet. I første omgang betyr det at vi skal forberede og gjennomføre store prosjekter i Qatar og Brasil. Hydro har et hovedansvar for gjennomføringen av Qatar-prosjektet, som innebærer investeringer på mer enn 20 milliarder kroner. Halvparten er for egen regning. Jeg vet ikke om noe annet norskledet prosjekt i utlandet som har vært så stort.

Samtidig arbeider vi med å få fram en attraktiv prosjektportefølje, slik at vi kan videreutvikle aluminiumsvirksomheten ytterligere. De prosjektene vil skal realisere etter 2010, må vi jobbe med allerede nå. Vi arbeider derfor stadig mer aktivt med både bauxitt/alumina og nye smelterposisjoner. Samtidig som vi fokuserer på nye store prosjekter, vil vi ha fokus på å utvikle de anleggene vi har både i Norge og ute. Det betyr at vi bearbeider større og mindre ekspansjonsprosjekter. Tilgangen på konkurransedyktig priset kraft er den avgjørende faktoren for denne type investeringsbeslutninger.

3. Er det aluminiumsvirksomhet i Norge om 20 år?

Ja, det er vårt mål å drive aluminiumsvirksomhet i Norge i flere tiår framover. Vi har effektive anlegg fire steder i Norge. Anleggene kan drive lenge. De er moderne, meget godt vedlikeholdt og ikke minst har vi en motivert, kompetent og godt skolert arbeidsstokk. Men konkurransen er tøff, og to forhold vil være bestemmende for hvor lenge disse anleggene kan drives: Hvor gode er vi til effektivisering? Har vi nok kraft tilgjengelig på vilkår som er konkurransedyktige? Noe av dette kan vi løse selv, men her er det klart at også politikk spiller en rolle. Jeg sikker på at Norge er tjent med fortsatt å ha en internasjonal og kunnskapsintensiv aluminiumsindustri i Norge. Det tilfører Norge viktig kompetanse og sikrer at de norske aktørene har en god hjemmebase i den harde internasjonale konkurransen.

4. Hva synes du om den nye regjeringen så langt?

Hydro vil alltid legge vekt på et godt samarbeid med regjeringen, og vi har et godt og konstruktivt samarbeid også med denne regjeringen. Jeg har merket meg regjeringens ambisjoner i forhold til å tilføre industrien tilstrekkelig kraft til konkurransedyktige betingelser. Jeg ser fram til at regjeringen presenterer sine forslag til løsninger og håper at løsningene reelt sett vil løse industriens utfordringer med å sikre kraft til konkurransedyktige priser i et langsiktig perspektiv.

Les mer om: